Stærke investeringer

I det seneste regnskabsår opnåede EOS igen et højt omsætningsniveau i Vesteuropa. Omsætningen steg ligeledes i USA og Canada. En af årsagerne var større investeringer i gældsopkøb.

Vækst i omsætningen i Nordamerika

I Nordamerika opnåede vi en pæn stigning i omsætningen på godt 10 procent. Årsagen til denne positive udvikling var en intensivering af gældsopkøbene i USA. I Canada var omsætning og indtjening ligeledes højere end sidste år og overgik vores mål. Her betroede vores eksisterende kunder os yderligere forretningsområder baseret på de hidtidige særdeles gode driftsresultater. Vi kom desuden ind på markedet for gældsopkøb med et par små indledende investeringer.  

Dr. Andreas Witzig, Member of the EOS Group’s Board of Directors responsible for the Western European and North American regions. He is very happy about the very good revenue growth in Western Europe.<br/>
Vi er glade for den særdeles gode vækst i omsætningen i Vesteuropa.
Andreas Witzig, medlem af EOS-gruppens bestyrelse og ansvarlig for den vesteuropæiske og den nordamerikanske region
One reason for the strong operating performance is the increased investment in secured receivables and buildings.

Vesteuropa: Tilfredsstillende indtægter og øgede investeringer

En årsag til den stærke driftsresultat er den øgede investering i sikrede tilgodehavender og bygninger. EOS investerede 83,8 mio. EUR i dette segment i det forløbne regnskabsår - en seks gange stigning i forhold til året før.

EOS Annual Report 2018/19