Highlighted numbers 22 23
01

Års- og bæredygtighedsrapport

Læs alt om udviklingen i EOS-koncernen. Afsnittet om regnskabsåret 2022/23 indeholder en oversigt over nøgletal og forretningsmæssige højdepunkter. Afsnittet "Vores ansvar" forklarer, hvordan EOS-koncernen opfylder sit sociale og miljømæssige ansvar.

Changing finances for the better

EOS-koncernen er en førende investor i tilgodehavender og ejendomsporteføljer samt ekspert i håndtering af åbne tilgodehavender. Vores mere end 6.000 medarbejdere i 24 lande foretager datadrevet debitorstyring og leverer intelligente tjenester til gavn for vores kunder, partnere og forbrugere. I mere end 45 år har vi sikret likviditeten i virksomheder, så de kan fokusere på deres kerneforretningsområde. GRI 2-6

Oversigt over regnskabsåret

GRI 201-1
Omsætningen steg med 21,4 % til EUR 977,1 millioner.

millioner EUR

0
I regnskabsåret 2022/23 genererede EOS-koncernen et EBITDA på EUR 445,9 millioner.

millioner EUR

445,9
I regnskabsåret 2022/23 udgjorde investeringsvolumenet i porteføljen af tilgodehavender EUR 1,2 milliarder.

milliarder EUR

1,2
I alt 6.261 medarbejdere bidrog til det succesrige regnskabsår 2022/23.

medarbejdere

6.261
EOS-koncernen er repræsenteret i 24 lande.

lande

24
02

Vores regnskabsår 2022/23

I regnskabsåret 2022/23 var EOS-koncernen i stand til at øge sit resultat og investeringsvolumen væsentligt.
Our financial year 2022/23

Vores resultat er teamets fortjeneste

Regnskabsåret 2022/23 var præget af usikkerhed, idet det økonomiske og sociale liv blev præget af krig, inflation og energikrisen. Da regnskabsåret begyndte, var det ikke forventet, at EOS-koncernen ville skabe disse ekstraordinære resultater, ifølge Marwin Ramcke, formand for EOS-koncernens bestyrelse: "De mange års erfaring og engagementet hos vores medarbejdere har gjort denne udvikling mulig. Vi er mere end 6.000 personer, hver især med vores egen erfaring, evner og kulturelle baggrund. Som team kan vi udrette rigtigt meget". Succesen kan tilskrives fokus på købet af porteføljer af tilgodehavender og den fortsatte udvikling af digitale værktøjer, som har forbedret vores driftsresultater og fremmet synergier mellem de enkelte virksomheder i EOS.

Interview med EOS-koncernens bestyrelse

De fem bestyrelsesmedlemmer analyserer regnskabsåret og beskriver udviklingen i flere lande samt giver deres bud på udsigten for 2023/24. GRI 2-9

Virksomhedsdrift på human vis

Et portræt af Cristian Musat, administrerende direktør i EOS International BVG samt hjernen bag Kollecto+-projektet.

Kollecto+: Software, som skaber synergier

Fleksible arbejdstider Fleksible arbejdstider 2 minutter
Sådan opnår EOS-virksomhederne større effektivitet og uddyber samarbejdet med Kollecto+.
Få mere at vide
A photo shows a dilapidated building in Režanci, Croatia. A ‘stranded asset’ that EOS Croatia is putting back on the market.

Sådan bringer EOS strandede aktiver tilbage på markedet

Fleksible arbejdstider Fleksible arbejdstider 2 minutter
EOS har opnået ekspertise inden for bæredygtig fornyelse af ubrugte bygninger med mål om at bringe dem tilbage på markedet.
Få mere at vide

Detaljer om regnskabsåret: 
Omsætning og resultater sammenlignet med forrige år

Rapport om ekstraordinær vækst. Sammenlignet med forrige regnskabsår øgede EOS-koncernen resultatet (EBITDA) og omsætningen væsentligt i 2022/23.

Udvikling i omsætning og resultat

I regnskabsåret 2022/23 blev omsætningen og resultatet for EOS-koncernen væsentlig højere end det foregående år. De to væsentlige årsager var adskillige investeringer i porteføljer af tilgodehavender og den enestående præstation under håndteringen af NPL-porteføljer, som er købt i de seneste år. GRI 201-1

Omsætning fra år til år

Tal i mio. EUR.

853,1
2019-20
792,5
2020-21
804,9
2021-22
977,1
2022-23

Resultatudvikling (EBITDA)

Tal i mio. EUR.

343,4
2019-20
312,4
2020-21
282,5
2021-22
445,9
2022-23

Koncernens omsætning efter region 2022/23

Tal i mio. EUR.
Udvikling i de forskellige regioner
Med en andel på 42,4 % forbliver Østeuropa den region i EOS-koncernen, som klarer sig bedst. Sammenlignet med forrige år har de østeuropæiske virksomheder øget deres omsætning med næsten 50 %. De vesteuropæiske EOS-virksomheder genererede 31,0 % af den samlede omsætning i regnskabsåret 2022/23. Også her er omsætningen øget væsentligt i forhold til det foregående år. Ophævelsen af de pandemirelaterede restriktioner har bidraget til det positive resultat. Tysklands andel er på 25,9 %, selvom konkurrencesituationen fortsat er udfordrende. Omsætningen er faldet en smule, men EOS har foretaget store investeringer.
I alt
977,1
Østeuropa
414,1
Vesteuropa
302,5
Tyskland
253,0
Nordamerika
7,5

EOS-nyheder

Nye og kendte partnere, nyetablerede forretningssteder og en tydelig forøgelse af NPL-køb. Særlige imponerende udviklinger i det seneste regnskabsår:

Portugal

Siden juli 2022 har EOS været aktiv på det portugisiske marked med sin egen driftsvirksomhed. Luís Chaves blev rekrutteret som administrerende direktør, som har medbragt mange års erfaring inden for debitorstyring. "Det var projektet, som tiltrak mig", udtaler Chaves, "og muligheden for at arbejde for en virksomhed, som jeg havde lært at kende som en betroet spiller på markedet".
 Luís Chaves, Managing Director EOS Financial Solutions Portugal , S.A

Frankrig

I Frankrig har EOS fordoblet sine investeringer sammenlignet med forrige år og har foretaget sin største enkeltstående investering i en portefølje stiftet mod sikkerhed i EOS France's historie. "Vi har opnået dette resultat, takket være et ledelsesteam med mere end 20 års erfaring, vores enestående kendskab til interessenterne på det franske marked og den fulde support fra hele teamet i Hamburg. Frem for alt takker vi alle medarbejdere for det enestående engagement, som har gjort det muligt for os sammen at opnå målet", udtaler Nathalie Lameyre, administrerende direktør hos EOS France.
 Nathalie Lameyre, Managing Director EOS France

Bosnien og Hercegovina

For EOS Bosnien og Hercegovina var regnskabsåret tilsvarende godt som for EOS-koncernen som helhed: " Bosnien og Hercegovina er et meget lille marked, så det glæder os, at vi kunne investere på et højt niveau", udtaler Petar Mrkonjić, administrerende direktør. Ét højdepunkt var investeringen sammen med datterselskabet hos Verdensbanken, IFC, ved købet af misligholdte sikrede tilgodehavender. "Bag disse succeser ligger en blanding af unge, ekstremt dygtige og meget motiverede medarbejdere og mere erfarne ressourcer".
Petar Mrkonjić, Managing Director EOS Matrix d.o.o. Bosnia and Herzegovina

Polen

I det seneste regnskabsår har mange internationale investorer trådt ind på det polske marked. "Dette har medført en stor efterspørgsel efter NPL'er og en aggressiv konkurrence", udtaler Dariusz Petynka, administrerende direktør hos EOS Poland. "Takket være vores tydeligt definerede strategi har vi imidlertid være i stand til at øge vores investeringsvolumen i forhold til tidligere år og optimeret vores driftsresultater yderligere med datadrevne processer".
Dariusz Petynka, Managing Director EOS Poland Sp. z o.o.

Danmark

EOS har udvidet sin position på det danske marked. Igennem sit opkøb af flere omfattende NPL-porteføljer har EOS mere end fordoblet sit volumen inden for tilgodehavender. "Disse transaktioner er en milepæl for os og vil være et væsentligt bidrag i forhold til vores vækst", udtaler Peter Hægerstrand Jensen, administrerende direktør hos EOS Danmark.
Peter Haegerstrand Jensen, Managing Director EOS Danmark A/S

Storbritannien

Efter en omstrukturering har forretningerne taget fart for EOS i Storbritannien. Virksomheden har købt flere porteføljer af tilgodehavender stiftet uden sikkerhed. "Dette har betydet endnu et afgørende skridt for EOS ved etableringen af virksomheden på det vigtige britiske marked", udtaler Anthony Jenks, administrerende direktør hos EOS UK.
Anthony Jenks, Managing Director EOS Solutions UK Plc

Økonomiske resultater i regnskabsåret 2022/23

 • Omsætning efter region

  I tusinde EUR
  I regnskabsåret 2022/23 var resultatet på EUR 977,1 millioner 21,4 % højere end året før (EUR 804,9 millioner). Virksomhederne i Østeuropa registrerede den største stigning med en forøgelse på 47,8 %, efterfulgt af Vesteuropa med en forøgelse på 34,1 %. Omsætningen Tyskland faldt en smule, men var med et beløb på EUR 253,0 millioner stadig høj. Det store omsætningsfald i Nordamerika kan tilskrives frasalget af de aktive EOS-virksomheder i slutningen af 2021. Resultatet, som blev genereret efter frasalget, er baseret på porteføljer af tilgodehavender i de foregående år, som blev bibeholdt af EOS-koncernen og håndteret af køberen i et formynderskab. GRI 201-1
  2022/23 2021/22 Ændringer ift. forrige år i %
  Østeuropa 414.125 280.148 +47,8
  Vesteuropa 302.508 225.644 +34,1
  Tyskland 252.953 274.809 -8,0
  Nordamerika 7.525 24.276 -69,0
  EOS-koncernen 977.110 804.877 +21,4
 • Resultatopgørelse for EOS-koncernen (oversigt)

  I tusinde EUR
  I regnskabsåret 2022/23 genererede EOS-koncernen resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) på EUR 445,9 millioner (forrige år: EUR 282,5 millioner). Sammenlignet med forrige år blev omsætningen øget med 21,4 % eller EUR 172,2 millioner. Omsætningsfaldet som følge af frasalget af de nordamerikanske virksomheder i slutningen af forrige år blev opvejet af det ekstraordinære høje investeringsniveau. GRI 201-1
  2022/23 2021/22
  Omsætning 977.110 804.877
  Samlede driftsindtægter 991.251 815.215
  Resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) 445.943 282.453
  Resultat før skat 380.072 228.544
  Nettoindtægt 297.270 201.236
 • Aktiver

  I tusinde EUR
  De samlede aktiver i EOS-koncernen blev øget med 26,9 procent til EUR 3,0 milliarder sammenlignet med året før. Stigningen tilskrives koncernens højere samlede investeringer i tilgodehavender og fast ejendom i regnskabsåret 2022/23. Købte porteføljer udgør 79,4 % (forrige år: 75,4 %) og beholdning af fast ejendom 8,7 % (forrige år: 7,8 %) af samlede aktiver. GRI 201-1

  * Økonomisk præsentation
  28.02.2023 i % 28.02.2022 i %
  Anlægsaktiver 200.620 6,6 209.498 8,8
  Købte tilgodehavender og beholdning af fast ejendom* 2.670.136 88,0 1.989.455 83,2
  Tilgodehavender 40.181 1,3 29.949 1,3
  Kontanter og likvide værdipapirer 66.255 2,2 105.455 4,4
  Andre aktiver 55.608 1,8 56.457 2,4
  Samlede aktiver 3.032.800 100 2.390.815 100
 • Egenkapital og finansiering

  I tusinde EUR
  I det seneste regnskabsår steg den samlede finansiering med EUR 642,0 millioner til EUR 3,0 milliarder sammenlignet med året før. Forøgelsen skyldes i det væsentlige finansieringen af de høje investeringer, som blev foretaget i det foregående regnskabsår.

  Virksomhedens egenkapital steg til EUR 1,1 milliarder, hvilket til dels er et resultat af den delvise tilbageholdelse af overskuddet fra sidste års resultat. Trods de høje investeringer, som blev foretaget i forrige regnskabsår, er egenkapital/aktiv-forholdet kun faldet en smule til 36,6 % (forrige år: 37,5 %), hvilket relativt set er et højt niveau for en udbyder af finansielle tjenesteydelser.

  EOS-koncernens behov for refinansiering er dækket ved hjælp af lån fra banker og moderselskabet. Størstedelen af denne finansiering har fortsat kort løbetid. Sammenlignet med forrige år blev finansieringen af gæld øget fra 74 % til 84 %. GRI 201-1

  Af regnskabsmæssige årsager kan tabeller og tekst indeholde differencer som følge af afrunding.
  28.02.2023 i % 28.02.2022 i %
  Egenkapital 1.110.654 36,6 895.726 37,5
  Hensættelser 58.452 1,9 84.218 3,5
  Gæld til banker 132.387 4,4 92.111 3,9
  Gæld til relaterede parter og virksomheder 1.482.754 48,9 1.102.833 46,1
  Leverandørgæld 47.247 1,6 41.962 1,8
  Anden gæld 201.306 6,6 173.966 7,3
  Samlet finansiering 3.032.800 100 2.390.815 100

Igen har ekspertisen hos EOS på NPL-markedet betalt sig i 2022/23. Koncernen har foretaget flere investeringer i store porteføljer. Nogle højdepunkter:

Spanien

EOS har købt en NPL-portefølje af misligholdte lån med en nominel værdi på EUR 753 millioner fra Caixabank – som er en af de største i EOS Spain's historie.

millioner EUR

753

Frankrig

I 2022 afsluttede EOS France købet af en portefølje på 4.000 tilgodehavender stiftet mod sikkerhed med en værdi på EUR 235 millioner (nominel værdi) fra en førende bank. Dette var den største enkelte investering uden medinvestor i EOS France's historie og den første i samarbejde med banken.

millioner EUR

235

Østeuropa

Med en fælles investeringsfond har EOS og datterselskabet hos Verdensbanken, IFC (International Finance Corporation) forstærket økonomien i Kroatien, Serbien, Rumænien og Bosnien-Hercegovina. IFC og EOS vil sammen investere USD 150 millioner i disse lande i løbet af tre år ved at købe misligholdt ejendom og gæld stiftet med sikkerhed og således hjælpe små og mellemstore virksomheder med at øge deres likviditet.

millioner USD

150

Tyskland

EOS Deutschland B2C købte udenlandske tilgodehavender med en værdi på EUR 30 millioner (nominel værdi) fra en førende stor tysk bank.

millioner EUR

30

Grækenland

Efter lang tid var EOS i Grækenland i stand til at foretage en betydelig investering i en usikret portefølje med en nominel værdi på omkring EUR 800 millioner.

millioner EUR

800

Portugal

I sommeren 2022 – kun uger efter virksomhedsstart – købte EOS Portugal to kombinerede porteføljer med lån stiftet uden sikkerhed sammen med andre produkter fra en førende international bank. Porteføljerne indeholdt tilgodehavender stiftet med og uden sikkerhed med en nominel værdi på mere end EUR 144 millioner.

millioner EUR

144

Investeringer i overtagelse af gæld og fast ejendom i 2022/ 23

I millioner EUR
EOS-koncernen forøgede sit investeringsvolumen væsentligt fra EUR 668,6 millioner til EUR 1.2 milliarder. Forøgelsen er relateret til overtagelse af gæld stiftet med og uden sikkerhed. I Vesteuropa mere end firedoblede koncernen sin investeringsvolumen til i alt EUR 612,4 millioner. Ophævelsen af de pandemirelaterede restriktioner havde en positiv effekt på det vesteuropæiske marked. Transaktionsvolumenet for de sælgende banker vendte for eksempel tilbage til normalen. Med EUR 392,6 millioner i investeringer i Østeuropa fortsatte EOS-koncernen sit høje investeringsniveau – overvejende som følge af høje investeringer i Grækenland, Polen, Kroatien og Bosnien og Hercegovina. Selvom markedet i Tyskland forblev udfordrende med en høj konkurrence, fordoblede EOS sine investeringer sammenlignet med det foregående år.

Af regnskabsmæssige årsager kan tabeller og tekst indeholde differencer som følge af afrunding.
I alt
1216,5
Østeuropa
392,6
Vesteuropa
612,4
Tyskland
208,3
Centrale funktioner i koncern
3,1

Ikke stiftet mod sikkerhed

706,5
Østeuropa
200,5
Vesteuropa
347,4
Tyskland
155,5
Centrale funktioner i koncern
3,1

Stiftet mod sikkerhed/fast ejendom

510,0
Østeuropa
192,1
Vesteuropa
265,0
Tyskland
52,8

Købte tilgodehavender i 2022/23

I millioner EUR
Den regnskabsmæssige værdi af de anerkendte porteføljer i slutningen af regnskabsåret var EUR 2,7 milliarder. Beløbet består af en forøgelse på 34 % eller EUR 680 millioner sammenlignet med forrige år. Værdiforøgelsen er et resultat af EOS-koncernens høje investeringer i regnskabsåret 2022/23. Selvom porteføljen af tilgodehavender stiftet uden sikkerhed fortsat var dobbelt så høj som værdien af tilgodehavender stiftet mod sikkerhed og fast ejendom i det foregående regnskabsår, blev forholdet mellem de to udlignet i løbet af det foregående regnskabsår. Virksomhederne i Vesteuropa registrerede den højeste regnskabsmæssige porteføljeværdi på tværs af koncernen, tæt efterfulgt af Østeuropa og Tyskland.

Af regnskabsmæssige årsager kan tabeller og tekst indeholde differencer som følge af afrunding.
I alt
2670,1
Østeuropa
934,4
Vesteuropa
1028,2
Tyskland
640,8
Centrale funktioner i koncern
66,8

Ikke stiftet mod sikkerhed

1660,1
Østeuropa
500,7
Vesteuropa
663,9
Tyskland
428,7
Centrale funktioner i koncern
66,8

Stiftet mod sikkerhed/fast ejendom

1010,0
Østeuropa
433,7
Vesteuropa
364,2
Tyskland
212,1
03

Vores ansvar

Dette kapitel af vores første kombinerede års- og bæredygtighedsrapport viser, hvordan vi handler bæredygtigt og ansvarligt. 
Our responsibility 2022/23

Forord fra vores CEO

Hver dag arbejder vi for at ændre tingene til det bedre. Vi har succes med vores forretning, fordi vi rummer forandringen og tager ansvar for alt, hvad vi gør. Vi ændrer tingene til det bedre for vores klienter og medarbejdere, men også for vores forbrugere, for vores branche og for samfundet. 

Bæredygtighed er en integreret del af vores virksomheds sociale ansvar (CR). Jeg er særligt stolt af, at vi har omsat vores CR-strategi til handling og øget vores rapportering siden lanceringen i 2020. Vi tog endnu et skridt i 2022, da vi identificerede væsentlige CR-emner ved at gennemføre vores første materialitetsanalyse. I år er dette afsnit af vores kombinerede årsrapport og bæredygtighedsrapport for første gang baseret på standarderne fra GRI (Global Reporting Initiative) og FN’s bæredygtighedsmål (Sustainable Development Goals, SDGs). Rapporteringen af vores aktiviteter i sammenhæng med disse standarder og mål gør vores bidrag endnu mere transparente.

Som udbyder af finansielle tjenester betragter vi bæredygtighed som mere end bare beskyttelse af miljøet. Vores særlige indsatser er inddelt i fire handlingsområder inden for vores CR-strategi. I dette afsnit forklarer vi, hvordan vi lever op til standarderne indenfor områderne Responsible Collection, Joint Progress, Environmental Protection og Financial Sustainability. De fire handlingsfelter strukturerer tillige dette afsnit.

Jeg takker alle kolleger, som dagligt bidrager til at gøre EOS til en økonomisk succesfuld forretning med en fast forpligtelse på bæredygtighed. Altid med hensigten om at blive lidt bedre.

Marwin Ramcke, formand for bestyrelsen

GRI 2-22
Headshot of the Chairman of the EOS Board of Directors, Marwin Ramcke

Administration af fordringer er ensbetydende med at tage ansvar

Vores ansvar omfatter mange forskellige områder. Som en international udbyder af finansielle tjenester fokuserer vi på socialt ansvar og virksomhedsledelse. Vi ønsker at ændre tingene til det bedre. På vejen mod vores mål har vi defineret fire handlingsområder i vores Corporate Responsibility (CR)-strategi:
icon red collaboration

Responsible Collection

EOS er eksponent for respektfuld og fair behandling af forbrugere og for løsningsorienteret, bæredygtig gældssanering.
Få mere at vide
icon red networking

Joint Progress

Vi tager socialt ansvar i EOS-koncernen ved at fremme selvstændiggørelse, diversitet og inklusion, og i samfundet sker det via vores egne uddannelsesinitiativer.
Få mere at vide
icon red charge to claim

Financial Sustainability

EOS går ind for stærke og bindende branchestandarder og retningslinjer for ansvar. Vi anvender strenge kriterier, når vi prissætter køb af porteføljer og foretager andre investeringer.
Få mere at vide
icon red website

Environmental Protection

Som en væsentlig del af Otto Group støtter EOS koncernens klimabeskyttelsesstrategi, som overholder Paris-aftalens mål om begrænsning af den globale opvarmning til 1,5 °C. Sammen arbejder vi på at omsætte målsætningerne til praksis.
Få mere at vide

Materialitet er udgangspunktet for vores bæredygtighedsstrategi

I samarbejde med interne og eksterne eksperter har EOS yderligere udviklet sin CR-strategi og har i 2022 udarbejdet en materialitetsmatrix. Matrixen nedenfor viser de væsentligste bæredygtighedsemner fra EOS’ eget perspektiv (x-aksen) og fra vores eksterne interessenters synspunkt (y-aksen). Det udgør grundlaget for den fremtidige retning for EOS’ bæredygtighedsstrategi.

Materialitetsmatrix

The matrix shows the key sustainability topics from the EOS corporate perspective and from the viewpoint of our external stakeholders.
 • I bæredygtighedsafsnittet i vores kombinerede års- og bæredygtighedsrapport fortæller vi vores interessenter om vores vigtigste miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aktiviteter i regnskabsåret 2022/23. Rapporten omfatter handlingsområderne og de vigtigste emner, der blev identificeret i den første materialitetsanalyse udført af EOS Holding GmbH med hovedsæde i Hamborg. Bæredygtighedsrapporten omfatter hele EOS-koncernen* i perioden fra 1. marts 2022 til 28. februar 2023** og refererer til standarderne fra Global Reporting Initiative (GRI). GRI 2-1, 2-2, 2-3

  *Medmindre andet er angivet.
  **Uden tal fra et tysk datterselskab og HR-tal fra de franske EOS-virksomheder.
 • Responsible Collection 

  • Ethical Collections by Treating Customers Fairly
  • Tech-Driven Transformation & Innovation
  Joint Progress 

  • Societal Impact trough Financial Literacy 
  • Diversity, Equality & Inclusion
  • Talent Attraction, Development and Retention 
  • Local Community Engagement & Participation
  • Employee Satisfaction & Well-Being 
  Financial Sustainability 

  • Digital Responsibility & Cyber Security
  • Business Ethics & Safeguard Compliance
  • Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships
  • Strengthening Liquidity of Clients 
  • Trustworthy Stakeholder Relations
  • Industry Leadership & Best Practices 
  Environmental Protection

  • Reduction of Environmental Footprint
  GRI 3-2
 • Definition af vores nøgletemaer

  For at skabe en ramme om vores bæredygtighedsrapportering identificerede vi i vores første materialitetsanalyse de bæredygtighedsproblemer, som er af størst vigtighed for EOS. Vi samlede dernæst en lang liste over mulige nøgletemaer fra status quo- og benchmark-analyser og medtog relevante internationale rapporteringsstandarder, regler og retningslinjer (fx GRI, DNK, SDGs, SASB, UNGC, ESRS*). I en workshop med interne og eksterne eksperter indsnævrede, sammenfattede og prioriterede vi vores nøgleemner. Vi rangordnede dem efter relevans for vores eksterne interessenter (Y-aksen) og for EOS (X-aksen). I vurderingen af centrale temaer for EOS gjorde vi brug af inside-out og outside-in-perspektivet, også kendt som ”dobbelt materialitet”. Det vil sige, hvordan branchetrends eller CR-faktorer påvirker en virksomheds beslutningstagning, og hvordan en virksomhed påvirker samfundet og miljøet. Dette kaldes ”dobbelt materialitet”. GRI 2-29, 3-1

  *Da vi udarbejdede den lange liste, brugte vi udgaven af ESRS-standarderne fra april 2022.
 • I 2021 tilsluttede EOS-koncernen sig FN’s Global Compact-initiativ, verdens største initiativ for virksomheders sociale ansvar. Som medlem forpligter vi os på initiativets 10 principper om menneskerettigheder, arbejde, miljø og korruptionsbekæmpelse.

  Hvert nyt medlem skal først udlede sine egne mål af de 10 principper. Vi gjorde dette i det forløbne år, hvor vi identificerede de af FN's 17 bæredygtighedsmål (Sustainable Development Goals, SDG), som vi kan bidrage mest effektivt til. De bæredygtighedsmål, vi valgte, er sammen med de tilknyttede nøgletal og -mål vigtige benchmarks i vores CR-strategi. Som Global Compact-initiativet kræver, vil vi rapportere vores fremskridt en gang om året i vores fremskridtsrapport ”Communication on Progress” (COP). GRI 2-23

  Vi har fokus på følgende af de 17 bæredygtighedsmål (Sustainable Development Goals, SDG):
  Icon SDG goal 3: good health and well-being Icon SDG goal 3: good health and well-being
  Good Health and Well-Being
  Få mere at vide
  Icon SDG goal 4: quality education Icon SDG goal 4: quality education
  Quality Education
  Få mere at vide
  Icon SDG goal 5: gender equality Icon SDG goal 5: gender equality
  Gender Equality
  Få mere at vide
  Icon SDG goal 8: decent work and economic growth
  Decent Work and Economic Growth
  Få mere at vide
  Icon SDG goal 10: reduces inequalities Icon SDG goal 10: reduces inequalities
  Reduced Inequalities
  Få mere at vide
  Icon SDG goal 13: climate action Icon SDG goal 13: climate action
  Climate Action
  Få mere at vide
  Icon SDG goal 16: peace justice and strong institutions
  Peace, Justice and Strong Institutions
  Få mere at vide
  Icon SDG goal 17: partnerships for the goals Icon SDG goal 17: partnerships for the goals
  Partnership for the Goals
  Få mere at vide
  Dele af individuelle initiativer og foranstaltninger bidrager også til andre bæredygtighedsmål og bliver medtaget i vores rapporter, hvor det er relevant.
collaborationcollaboration

Responsible Collection

EOS er eksponent for respektfuld og fair behandling af forbrugere og for løsningsorienteret, bæredygtig gældssanering. 
Godt arbejde og økonomisk vækstGodt arbejde og økonomisk vækst Mindskelse af ulighedMindskelse af ulighed

Etisk inddrivelse gennem fair behandling af kunder

(Ethical Collections by Treating Customers Fairly)

EOS er eksponent for fair gældssanering for forbrugere. I tråd med vores motto ”Changing finances for the better” støtter vi dårlige betalere i at blive gældfri. Vi udvikler fair betalingsplaner, som er økonomisk gennemførlige for alle involverede, og finder også løsninger til forbrugere, hvis personlige omstændigheder medfører særlige udfordringer.

Respektfuld kommunikation er afgørende for vores metode. Denne sommer indfører vi en international, koncerndækkende politik, der standardiserer vores respektfulde og etiske behandling af forbrugere med misligholdt betaling. Politikken forpligter os til at bruge et let forståeligt sprog, tale taktfuldt og tage ansvar for vores ord og handlinger.

Med teknologiske innovationer forenkler vi betalingsprocessen for forbrugerne. Vi stiller serviceportaler og chatbots til rådighed, hvormed forbrugerne kan håndtere deres betalinger uafhængigt uden at behøve at kontakte os direkte. Forbrugere, som foretrækker personlig kontakt, kan imidlertid henvende sig til vores kompetente personale for egnede løsninger til gældssanering. For yderligere at forbedre brugeroplevelsen tilbyder vi forbrugerne at anvende personligt foretrukne betalingsmetoder, som foreslås af vores dataanalyse. Vi forbedrer løbende vores tjenester på grundlag af feedback, som indhentes gennem fx spørgeskemaundersøgelser.

Fair gældsinddrivelse i tal

og meget mere der blev håndteret med succes af EOS i regnskabsåret 2022/23, har hjulpet forbrugere med misligholdte betalinger.

millioner gældssager

0
bruger allerede EOS’ gældsinddrivelsessystem Kollecto+. Dette værktøj tilbyder forbrugerne en fuldt digital oplevelse, når de leder efter en løsning på deres gæld. Yderligere fem lande planlægger at følge efter i nærmeste fremtid.

EOS-lande

8
digitale kontaktpunkter blev etableret i hele koncernen i regnskabsåret 2022/23 sammenlignet med det foregående regnskabsår.

procent flere

38
af forbrugere med misligholdte betalinger kunne håndtere deres gæld selvstændigt via online-serviceportaler i rapporteringsperioden. Tolv intelligente serviceportaler og tre chatbots er til rådighed gennem hele koncernen til at håndtere deres forespørgsler 24 timer i døgnet.

procent

61
flere betalingsplaner blev genereret via digitale kanaler i rapporteringsperioden sammenlignet med det foregående regnskabsår.

procent

83
tilbydes af EOS for at imødekomme behovene hos så mange forbrugere som muligt. Apple Pay og PayPal er blot to af mulighederne.

betalingsmetoder

9
gav EOS i Tyskland feedback i de to første måneder af undersøgelsen, som hjalp virksomheden med at lave langvarige serviceforbedringer.

forbrugere

1.000

Fair gældsinddrivelse

EOS går ind for at omgås forbrugerne med respekt og anvender nye teknologier til dette.
 A graphic shows several people communicating with each other through email, conversations, and letters.

Teknologidrevet transformation og innovation 

(Tech-driven Transformation & Innovation)

Teknologiske fremskridt er en vigtig faktor for EOS, som gør os fremtidsparate. Vi bruger dataanalyser og kunstig intelligens til at ændre den økonomiske situation hos vores klienter og hos forbrugere med misligholdte betalinger til det bedre. Personlige betalingsplaner og intelligente chatbots bidrager til denne proces. Vores mål er at tilbyde klienter og forbrugere i hele koncernen en fuldt digital proces, som er skræddersyet til deres behov.

I 2022 gennemførtes en omorganisering af Data & Analytics Hub (DAH). Den samler EOS’ nationale og internationale analysekompetence. “I Data & Analytics Hub sammenkæder vores kolleger data og AI-support med henblik på at give anbefalinger eller træffe beslutninger”, siger direktør for DAH, Jakob Spitzer. Fx forbrugere med misligholdte betalinger har gavn af at blive mødt på den måde, der passer bedst til dem personligt. For at kunne lave analyser i en endnu større skala i skyen forlænges de data-pipelines, der forbinder gældsinddrivelsessoftwaren Kollecto+ med hub’en. Få mere at vide om Kollecto+ her
groupgroup

Joint Progress

Vi tager socialt ansvar i EOS-koncernen ved at fremme selvstændiggørelse, diversitet og inklusion, og i samfundet sker det via vores egne uddannelsesinitiativer.
Godt helbred og velværeGodt helbred og velvære Uddannelse af høj kvalitetUddannelse af høj kvalitet LigestillingLigestilling Mindskelse af ulighedMindskelse af ulighed

Samfundsmæssig indvirkning gennem finansiel forståelse

(Social Impact through Financial Literacy)

Det er vores mål at styrke den finansielle forståelse i samfundet som en måde at modvirke overdreven privat gæld.

Undersøgelsen „Europeans in Financial Trouble?“ EOS Consumer Study 2023 viser tydeligt, at unge mellem 18 og 34 gerne vil have mere finansiel viden og vejledning i, hvordan man administrerer penge på en fornuftig måde. Næsten 1 ud af 10 i aldersgruppen er overbevist om, at mangel på finansiel forståelse er en af årsagerne til, at folk gældsætter sig yderligere.

Som en måde at lære fremtidige generationer om økonomi på blev finit foundation lanceret af medarbejdere fra EOS-koncernen i 2019. Denne non-profit-organisation viser børn og unge, hvordan man håndterer penge på en fornuftig måde og hjælper dem således til at undgå overdreven personlig gæld. ManoMoneta, finlits første uddannelsesinitiativ, er rettet mod børn fra 9 til 13 år og kører for tiden i skoler i flere europæiske lande. “OhMoney”, et andet initiativ, som er startet Tyskland for nylig, har unge mellem 13 og 17 år som sin målgruppe. Ideen er at tilbyde et kreativt og spændende materiale med økonomitemaer, som er relevant for elevernes daglige liv og guider dem på deres vej til økonomisk selvstændighed. 

På samme tid blev EOS i Rumænien, Slovenien og Kroatien aktivt involveret i andre initiativer for unge og voksne, som omfatter kursustilbud på skoler, læringsvideoer og deltagelse i finansiel vinterskole for teenagere. GRI 413-1
EOS Group modtog den tyske pris for bæredygtighedsprojekter for finlit foundation. I kategorien ”Non-profit-initiativ” hædrede bedømmelseskomiteen engagementet i at forhindre overdreven privat gældsætning gennem uddannelse i finansiel forståelse.
Seal German Award for Sustainable Projects – German Institute for Service Quality

Vores formidling af finansiel viden i tal

har iværksat initiativer til formidling af finansiel viden til børn og voksne.

GRI 413-1

nationale datterselskaber til EOS

0
har lært at administrere penge med ManoMoneta siden 2020.

børn

87.000
blev oplyst ved hjælp af ManoMoneta i regnskabsåret 2022/23 alene.

børn

32.828
har brugt ManoMoneta i deres klasseværelser siden dets lancering.

skoler

1.400

Fremme af finansiel kompetence og undgåelse af gæld

Manglende viden om at administrere penge kan accelerere en deroute mod overdreven personlig gæld. Det er grunden til, at EOS støtter finansielle oplysningsinitiativer, især for unge mennesker.
Financial literacy: Learning at an early age about how to handle money properly can protect people from excessive debt later on.

Diversitet, lighed og inklusion

(Diversity, Equality & Inclusion)

Som en international koncern arbejder EOS for diversitet i egne rækker. Vi er således glade for, når medarbejdere etablerer og engagerer sig aktivt i fællesskaber. I diversitets- og inklusionsudvalget (Diversity & Inclusion Board)  har vi en struktureret ramme for koordinering af initiativer og til at give strategisk retning for diversitet.

Vi mener, det er vigtigt at formidle viden om diversitet og inklusion. I april 2023 lancerede vi “Breaking Down Barriers & Unconscious Biases: A learning path on Diversity & Inclusion” for EOS-koncernen på Masterplan-onlineplatformen. Her er der videoer, som har til formål at lære medarbejderne om betydningsfuldheden af diversitet og inklusion på arbejdspladsen og hjælpe dem med at udvikle strategier til et helhedsorienteret, positivt og velfungerende arbejdsmiljø. Kurset er åbent for alle medarbejdere og er obligatorisk for ledere og HR-personale. Der vil inden for kort tid blive tilføjet workshops til onlinetilbuddet.

Mere inklusion ved hjælp af transidentitetsguiden

Fællesskabet Queer@EOS har udgivet en transidentitetsguide i samarbejde med Ottos netværk for homoseksualitet, MORE*. Den tilbyder støtte til medarbejdere under og efter deres kønsskifte. Trans-kolleger kan for eksempel uden større besvær skifte navn inden for EOS-koncernen. Guiden fungerer som en kilde til information for medarbejdere og ledere, der søger efter svar på spørgsmål i forbindelse med kønsskifte.

Lighed for kønnene i EOS

af alle medarbejdere i EOS er kvinder. (Bemærk: Køn som angivet af medarbejderne)

GRI 2-7, 405-1

procent

0
er andelen af kvinder i ledende stillinger i EOS-koncernen. (Bemærk: Køn som angivet af medarbejderne)

GRI 2-7, 405-1

procent

52
af de kvindelige medarbejdere arbejder fuld til i EOS. For mænd er det 91 procent. (Bemærk: Køn som angivet af medarbejderne)

GRI 2-7, 405-1

procent

80

At tiltrække talenter: Udvikling og fastholdelse

(Talent Attraction: Development and Retention)

Vi ønsker at positionere os som en attraktiv arbejdsgiver, fastholde engagerede medarbejdere på lang sigt og tilbyde dem muligheder for vækst. Til dette formål har EOS-koncernen lanceret talrige tilbud og initiativer. Et eksempel er det internationale NXT-talentadministrationsprogram, hvor 92 talentfulde medarbejdere fra 17 lande deltager, får målrettet support og netværker inden for gruppen.

EOS er særligt interesseret i at løfte medarbejdernes kompetencer og skabe et positivt arbejdsmiljø præget af samarbejde. Den koncerndækkende Masterplan-læringsplatform giver medarbejderne adgang til et stort udvalg af kursusmateriale, som de kan sammensætte ud fra deres personlige behov. De ansatte har nem adgang til alle tilbud fra deres hjemmearbejdspladser og kan dygtiggøre sig når som helst og hvor som helst.

 GRI 404-2

Vores kompetenceløft i tal

gennemførtes i gennemsnit af hver medarbejder i EOS i regnskabsåret 2022/23. Det er en øgning på næsten 22 procent i forhold til tidligere år og over 50 procent mere end i regnskabsåret 2020/21.

GRI 404-1

timers avanceret træning

0
i EOS har registreret sig på Masterplan-læringsplatformen siden januar 2022.

GRI 404-2

medarbejdere

3.000

Talentrekruttering og -fastholdelse af talenter

Kompetenceløft sikrer vækst: EOS har lanceret talrige programmer, som tilbyder personalet mulighed for professionel og personlig vækst
A man and a woman having a relaxed-looking conversation, as a symbolic image of a corporate culture where employees have autonomy.
validationvalidation

Financial Sustainability

EOS går ind for stærke og bindende branchestandarder og retningslinjer for ansvar. Vi anvender strenge kriterier, når vi prissætter køb af porteføljer og foretager andre investeringer.
Godt arbejde og økonomisk vækstGodt arbejde og økonomisk vækst Fred, retfærdighed og stærke institutionerFred, retfærdighed og stærke institutioner Partnerskaber for målenePartnerskaber for målene

Digitalt ansvar og cybersikkerhed

(Digital Responsibility & Cyber Security)

Brug af data er fundamental for EOS-koncernens aktiviteter. Vi håndterer data ansvarligt og forbedrer løbende vores processer og systemer for at beskytte dem. Omkring 90 medarbejdere i koncernen arbejder med databeskyttelse og informationssikkerhed.

Overvågningsværktøjer giver os mulighed for at spore angreb tidligt og stoppe dem. Lige nu er et endnu mere omfattende internationalt beskyttelsessystem ved at blive etableret som en del af det nye Iron EOS-program, hvor eksperter og værktøjer sørger for sikkerheden i alle nationale datterselskaber. “Iron EOS vil bringe os i en position, hvor vi kan reagere hurtigt i hele koncernen,” siger Gunnar Woitack, Chief Information Security Officer.

Datasikkerhed i tal

 har allerede opnået certificeringer i informationssikkerhed (ISO 27001). Der er påbegyndt implementeringsprojekter i flere andre virksomheder. ISO 27001 er den internationalt anerkendte standard for informationssikkerhed. Herudover følger alle EOS-virksomheder også retningslinjerne for moderselskabet, Otto Group. Disse svarer i det store og hele til ISO 27001.

EOS-virksomheder

0
(kritiske og højrisiko) blev identificeret og udbedret af EOS’ overvågningsværktøjer i regnskabsåret 2022/23. De hjalp os med at reagere hurtigt på trusler.

angrebspunkter

600
i EOS arbejder med databeskyttelse og informationssikkerhed på tværs af koncernen.

medarbejdere

90
fra tilsynsmyndigheder for databeskyttelse blev modtaget efter klager fra debitorer. Alle disse blev vurderet som ubegrundede.

GRI 418-1

forespørgsler

82

Sådan beskytter EOS data mod cyberangreb

Databeskyttelse og informationssikkerhed har topprioritet for EOS. Virksomheden hæver sin cyberrobusthed til et nyt niveau med et nyt, koncerndækkende system.
Cybersecurity is a top priority for EOS. To achieve this the company is setting up an international protective shield.

Virksomhedsetik og sikring af compliance

(Business Ethics & Safeguard Compliance)

EOS-koncernen går ind for strenge og forpligtende branchestandarder og ansvarlige retningslinjer for inddrivelsesbranchen. For at bidrage til at definere disse standarder er vi aktivt involveret i flere europæiske gælsinddrivelsesorganisationer og i en lang række initiativer. GRI 2-28 

For at understrege, at vi tager vores virksomheds samfundsmæssige ansvar alvorligt, har vi tilsluttet os FN’s Global Compact-initiativ (UN Global Compact), som opfordrer virksomheder over hele verden til at efterstræbe og understøtte bæredygtig og ansvarlig virksomhedspraksis. Som medlem støtter vi de 10 FN-principper om menneskerettigheder, arbejde, korruptionsbekæmpelse og miljø. GRI 2-23

For at modvirke overtrædelser eller uønskede udviklinger driver EOS-koncernen en platform, som tilbyder whistleblowers et beskyttet rum og er integreret i Otto Groups whistleblower-funktion. Her kan såvel medarbejdere som leverandører, tjenesteudbydere eller klienter indberette compliancebrud til EOS og Otto Group. Platformen hjælper os med at skabe forbedringer og eliminere klager. GRI 2-25, 2-26
icon black download

Vores adfærdskodeks (Code of Conduct): Klare regler for gensidig fairness

Med vores adfærdskodeks opstiller vi obligatoriske regler for vores handlinger i dagligdagen. De fastlagte principper for ansvarlig forretningsskik er en pålidelig vejviser for vores medarbejdere, klienter og partnere, og de er tilgængelige for alle på EOS-virksomhedernes hjemmesider. Adfærdskodekset videreudvikles løbende. Det er noget særligt, fordi det er tæt på dem, det er lavet til. Fra sommeren 2023 vil vi tilbyde medarbejdere læringsmoduler, som går mere i dybden med adfærdskodekse. GRI 2-23, 2-24

Compliance i tal

har EOS som medlem. Vi ønsker at være involveret i at bestemme retningen for branchen.

GRI 2-28

sammenslutninger

0
blev indberettet via EOS’ whistleblowerplatform.

GRI 2-25

Da ingen af klagerne viste sig at være berettigede, var ingen modforanstaltninger nødvendige.

GRI 2-26

relevante overtrædelser

5
har adgang til koncernens adfærdskodeks.

GRI 205-2

procent af alle EOS-medarbejder

100
Der forekom i EOS i det seneste regnskabsår.

GRI 205-3

bekræftede tilfælde af korruption

0
er blevet vurderet for risici relateret til korruption.

GRI 205-1

procent af vores aktiviteter i EOS

100

Ansvarlige køb of porteføljer og partnerskaber

(Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships)

Vores arbejde med ikke misligholdte lån kræver en stor grad af ansvar. EOS anvender således strenge og veldefinerede kriterier, når vi træffer beslutninger om samarbejde med partnere og klienter.

Et eksempel er vores samarbejde med Verdensbank-datterselskabet International Finance Corporation (IFC), den største udviklingsbank i verden. Inden for tre års samarbejde med banken vil EOS investere mere end 100 millioner EUR i misligholdte lån og fast ejendom i Østeuropa i overensstemmelse med ESG (sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige) -standarder.

Desuden sikrer vi, at vores prissætning er bæredygtig og i overensstemmelse med vores virksomheds indsatsområder og de etiske standarder hos alle parter. Som del af en familievirksomhed, Otto Group, fokuserer vi på det lange perspektiv og vurderer omhyggeligt alle risici.

Vi vælger også vores forretningspartnere ud fra veldefinerede kriterier og bruger vores branches sortliste til dette formål.

Som standardpraksis undersøger vi, hvordan vores partnere og virksomheder håndterer menneskerettigheder og fænomener som hvidvask af penge, korruption og andre kriminelle handlinger. Vi sikrer os også, at de overholder alle sanktionslister. Desuden arbejder vi ikke sammen med virksomheder, som er engageret i pornografi eller prostitution, onlinespil, abonnementsscams eller utroværdige mikrolån.

For at sikre en gensidigt fair interaktion mellem os og leverandørerne arbejder EOS for øjeblikket på et adfærdskodeks for tjenesteudbydere, som indeholder mål for bæredygtig udvikling samt bestemmelser fra EU-loven om due diligence i forsyningskæder. GRI 2-23 

Vi har høje standarder for vores egne handlinger og forventer, at vores partnere i de grænseoverskridende forretningsaktiviteter tillige holder disse i hævd. Til dette formål tilbyder vi oplæring ved begyndelsen af vores samarbejde og besøger vores partnere lokalt under onboardingprocessen for at få et godt indtryk af deres aktiviteter.
worldworld

Environmental Protection

Som en væsentlig del af Otto Group støtter EOS koncernens klimabeskyttelsesstrategi, som overholder Paris-aftalens mål om begrænsning af den globale opvarmning til 1,5 °C. Sammen arbejder vi på at omsætte målsætningerne til praksis.
KlimaindsatsKlimaindsats

Reduktion af miljøaftrykket

(Reduction of Environmental Footprint) 

Et forskningsbaseret mål

Sammen med Otto Group arbejder EOS på at reducere udledningerne til nul på den lange bane. Otto Group er i gang med at udvikle et forskningsbaseret klimamål (Science Based Targets Initiative, SBTi). Målet med den fælles strategi til klimabeskyttelse er at være i fuld overensstemmelse 1,5 graders-målet fra Paris-aftalen. I udviklingen af strategien tages der højde for vores oprindelige mål om klimaneutralitet i vores egne kerneprocesser i 2030, og målet vil være en del af det fremtidige forskningsbaserede mål. 
People with tools preparing the EOS tree planting project in cooperation with the German association Bergwaldprojekt e.V.
Bergwaldprojekt e.V.

Miljøprojekter

I samarbejde med udbyderen af kulstofudligning atmosfair har EOS udlignet sine udledninger af CO2 fra forretningsrejser siden 2021. EOS støtter således klimabeskyttelsesprojektet “små biogasanlæg i Nepal,” som forsyner husholdninger i det landlige Nepal med miljøvenlig strøm. Projektet er blevet godkendt af FN’s mekanisme for bæredygtig udvikling (Clean Development Mechanism, CDM), som er en del af FN’s rammekonvention om klimaændringer (the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) og lever op til „Gold Standard for the Global Goals“ fra den Swiss Gold Standard Foundation. 

Som et bidrag til beskyttelse af klimaet plantede EOS træer i 2022. I en koncerndækkende kampagne lev medarbejderne bedt om at fortælle om deres private indsats for bæredygtighed. EOS-koncernen takkede dem ved at plante 500 hjemmehørende arter af træer sammen med Bergwaldprojektet e.V. Endnu en træplantningskampagne planlægges i det kommende regnskabsår. 

I sit eget initiativ ”Plantons des arbres” planter EOS Frankrig træer hver tredje måned. Der plantes et træ for hver nyansatte i kvartalet og et for hvert års tjeneste for medarbejdere, der kan fejre jubilæer. Sidste år plantede EOS Frankrig mere end 200 træer.

 • Bæredygtighed har topprioritet for EOS. Vi har sat et mål om at integrere håndtering af bæredygtighed og implementere relevante foranstaltninger hertil i hele virksomheden. Vores CEO har det overordnede ansvar for alle bæredygtighedsrelaterede anliggender i EOS-koncernen. Udviklingsafdelingen (Corporate Development, CD) har det driftsmæssige ansvar for implementeringen. Udviklingsafdelingen rapporterer halvårligt til bestyrelsen om alle bæredygtighedsrelaterede aktiviteter og fremskridt i retning af vores mål.

  Udviklingsteamet fungerer som grænseflade internt i virksomheden og arbejder tæt sammen med mange afdelinger (fx Corporate Compliance, Group HR) samt nationale datterselskaber. Deres fælles indsats resulterede i den første materialitetsanalyse, som vi bruger som ramme for vores bæredygtighedsstrategi. Med vores mål om at blive bedre hver dag udvikler vi løbende strategisk relevante nøgleresultatindikatorer, initiativer og foranstaltninger, som efterfølgende godkendes af vores bestyrelse. GRI 2-12, 2-13, 2-17
 • GRI Content Index Sustainability Report 2022/23

  Statement of use
  EOS has reported the information cited in this GRI content index for the period 1 March 2022 to 28 February 2023, with reference to the GRI Standards.

  GRI 1 used
  GRI 1: Foundation 2021
 • GRI Content
  2-1 Organizational details EOS Holding GmbH is a 100% subsidiary of the Otto GmbH & Co. KG with headquarters in Hamburg, Germany.

  More information: About this section
  More information: Details on the fiscal year
  2-2 Entities included in the organization’s sustainability reporting Please see: About this section
  2-3 Reporting period, frequency and contact point The combined Annual Report & Sustainability Report of the EOS Group covers the fiscal year 2022/23 from 1 March 2022 to 28 February 2023 and will be published annually from now on. The report was published in July 2023.

  More information: About this section
  More information: Changing finances for the better

  For contact details please see our Corporate Responsibility section on our company website
  2-6 Activities, value chain and other business relationships Please see: Changing finances for the better
  2-7 Employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  The figures are presented in headcount and compiled as of the end of the business year (28 February) unless otherwise stated.
  2-8 Workers who are not employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  Common types of work performed by these workers include administrative tasks, IT support and marketing services.

  The figure is presented in headcount and compiled as of the end of the business year (28 February).
  2-9 Governance structures and composition Please see: Interview with the EOS Board
  2-12 Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts More information: Our sustainability management
  2-13 Delegation of responsibility for managing impacts  More information: Our sustainability management
  2-14 Role of the highest governance body in sustainability reporting The Board of Directors has reviewed and approved the information in this report, including the material issues discovered in the materiality assessment.
  2-15 Conflicts of interest The issue of conflicts of interests is addressed in the Code of Conduct, which is publicly available on the company website and within this report.

  More information: Our Code of Conduct
  2-17 Collective knowledge of the highest governance body Please see: Our sustainability management
  2-22 Statement on sustainability development strategy Please see: Foreword from our CEO
  2-23 Policy commitments At EOS we have multiple policies regarding responsible business conduct, including our Code of Conduct and our policy regarding Ethical Debtor Management, all of which are approved by our board of directors. EOS is a signatory to the UN Global Compact (UNGC). We follow the framework for implementation to monitor and enforce universal principles in the areas of human rights, labor, the environment, and anti-corruption as laid out in our public Code of Conduct. Our conduct is based on integrity and compliance with laws, regulations and the Universal Declaration of Human Rights. In following the tradition of our parent company, the Otto Group, we are committed to take action against any kind of human rights violations. This includes our self-imposed requirement to work only with partners and clients who pass our business partner checks and in places with no indications of human rights violations. Furthermore, we are committed to fair treatment of our stakeholders, especially defaulted payers.

  In addition, please see: Our Code of Conduct: Clear rules for fairness toward one other 
  and Global responsibility: The UN Global Compact as well as Business Ethics & Safeguard Compliance and Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships
  2-24 Embedding policy commitments In order to ensure coordinated and targeted action within the EOS Group, we have issued guidelines for all employees. The guidelines contain binding framework requirements for a defined scope. They are based on applicable laws, corporate principles and strategic objectives.

  Group-wide guidelines are drawn up by departments with functional responsibility. Adherence to the guidelines and group requirements is monitored by the Compliance Department. Each group guideline must be approved and signed by the EOS Board. In addition, acknowledgement of all managing directors within the EOS Group must be obtained and documented. The group-wide compliance network communicates the policy throughout the organization and provides training on its application.

  The group-wide guidelines of our parent company Otto Group also apply to the EOS Group. These guidelines are directly applicable and require only acknowledgement of the managing directors before they are communicated to the organization.

  Please refer to Our Code of Conduct: Clear rules for fairness toward one other
  2-25 Processes to remediate negative impacts We at EOS have formulated a clear commitment in the Code of Conduct to ensure compliance and to address all grievances we receive through numerous channels, including our own group-wide whistleblowing hotline. We continuously work on the remediation of negative impacts by taking action wherever necessary. Therefore, we have development a structured process to handle grievances and any report received.  
  We take confidentiality seriously by treating the reports received and the identity of persons providing information with the highest discretion. In every case, we document the correct processing of all reports received.
  Our whistleblowing portal is publicly available through every local company website. When submitting a report, the whistleblower can decide whether to provide their clear name and whether the report should be submitted to EOS and the Otto Group jointly or to the Otto Group only.
  The whistleblower is able to set-up a PostBox on the platform so we can provide prompt feedback and interact with the person while ensuring anonymity. If no PostBox is set up, no feedback and inquiry can be made directly. 
  After receiving the report, we apply clear criteria (severity, complexity, functional level) and determine the compliance relevance on a case-by-case basis. Further, we decide whether a report can be processed by the local compliance organization and whether local clarification work must be carried out directly by the central compliance organization.
  We ensure that compliant-relevant issues are handled carefully and result in the implementation of remediation plans as needed. In the case of serious allegations, an ad-hoc report is sent to the CEO and the EOS Group management member responsible for the national company and to the Otto Group. In the case of minor offenses, the cases are handled by the Compliance Organization. The Executive Board is informed as part of the consolidated regular reporting.

  In addition, please see Business Ethics & Safeguard Compliance
  2-26 Mechanisms for seeking advice and raising concerns It is in the interest of all of us to safeguard the reputation of EOS and to prevent compliance issues from arising. Therefore, we are committed to fair and responsible business conduct and have formulated overarching guidelines in our Code of Conduct. To ensure that individuals are able to raise concerns about our business conduct, we have published the access to our whistleblowing system on every company website and encourage not only employees, but also business partners and customers to report any violations of our business conduct. 
  We take reports about violations of compliance and business conduct seriously, investigate them and take appropriate measures - also beyond our company. Only if we know about infringements can we act to prevent future risks and to ensure the compliance with our standards. 
  Furthermore, we enable our business partners to implement our organizational policies and practices for responsible business conduct by publishing the Code of Conduct on our company website and providing additional guidance. By establishing business relations with EOS, our suppliers commit themselves to compliance with laws and our standards.

  In addition, please refer to Business Ethics & Safeguard Compliance
  2-28 Membership associations For the list of membership associations, please see the final version of the sustainability section Association work for high standards.
  2-29 Approach to stakeholder engagement Please see: Materiality analysis
  2-30 Collective bargaining agreements Share of employees covered by collective bargaining agreements as of 28 February 2022/23: 40%

  The above-mentioned figure refers to agreements between employee representatives and EOS. For all other employees, there are individual agreements with the employer.
  3-1 Process to determine material topics Please see: Materiality analysis
  3-2 List of material topics Please see: Our material topics
  201-1 Direct economic value generated and distributed Please see: The financial year at a glance
  205-1 Operations assessed for risks related to corruption 100% of EOS operations are assessed for risks related to corruption. 

  More information: Compliance in figures 
  205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 100% of employees had direct access to the Code of Conduct or Anti-Corruption policies during the reporting period 2022/23. 

  More information: Compliance in figures
  205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken Confirmed incidents of corruption: 2020/21: 0; 2021/22: 0; 2022/23: 0. 

  More information: Compliance in figures 
  401-1 New employee hires and employee turnover Please see: HR-Table in the sustainability section
  401-3 Parental leave Please see: HR-Table in the sustainability section

  Please note: The figure contains multiple entries for absences spanning more than one fiscal year.
  404-1 Average hours of training per year per employee Average hours of training per employee: 2020/21: 20.0; 2021/22: 25.5; 2022/23: 31.2.

  More information: Empowerment in figures
  404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs Please see: Empowerment in figures
  405-1 Diversity of governance bodies and employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  Please note: Gender as indicated by the employees themselves. In the reporting year, fewer than five (5) employees did not assign themselves to either of the two binary genders and therefore are not shown for data protection reasons.

  Please note: Management is defined as staff with responsibility for leading people (including call center supervisors, team leaders, line managers, etc.)
  413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs Please see: Social Impact through Financial Literacy
  418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data Requests received by data protection supervisory authorities following debtor complaints 2022/23: 82; of those substantiated: 0.

  More information: Data security in figures
Læs ePaper
Pr. juli 2023. 
Rapporteringsperiode: 1. marts 2022 til 28. februar 2023 

Disclaimer