Velkommen til vores årsrapport 2021/22

Du kan læse alt om de vigtigste tal og udviklingen i EOS-koncernen.
2021202120212021
2022202220222022
01

Det her er EOS

Her finder du de vigtigste tal for EOS-koncernen og videoudtalelser fra bestyrelsen.

EOS – din ekspert i debitorstyring

EOS-koncernen er en førende international, teknologidrevet ekspert i debitorstyring med mere end 6.000 medarbejdere i 24 lande. I mere end 45 år har vi hjulpet virksomheder med vores ekspertise på området, så de kan fokusere på deres kerneforretningsområde. Vi har kunder i mange forskellige sektorer, såsom bankvirksomhed, forsyningsværker, ejendomshandel, mobilitet, forsikring, telekommunikation og e-handel.

Regnskabsåret 2021/22 kortfattet

EOS-koncernen en årsomsætning

I regnskabsåret 2021/22 genererede det er en stigning på 1,6 procent i forhold til året før.

EUR millioner

0

EBITDA

Resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) udgjorde EUR 282,5 millioner, hvilket er en mindre nedgang i forhold til året før.

millioner Euro

282,5

Investeringsvolumenet udgjorde

EOS-koncernen øgede investeringer i tilgodehavender og fast ejendom med 
EUR 134,3 millioner.

millioner Euro

668,6
betjener ca. 20.000 kunder verden over.
 

medarbejdere

6.252
EOS-koncernen er repræsenteret i 24 lande.

lande

24

Stabil udvikling i urolige tider

EOS-koncernen ser tilbage på et solidt regnskabsår 2021/22. EOS sluttede regnskabsåret med en lille stigning i omsætningen på trods af restriktioner i forbindelse med pandemien, usikkerhed i forhold til planlægning og et stærkt konkurrencepræget miljø.

De fem bestyrelsesmedlemmer præsenterer et positivt overblik over regnskabsåret og ser tilbage på højdepunkterne:
 

Denne video er leveret af YouTube. Når du klikker på knappen Accepter, giver du dit samtykke til, at YouTube sætter cookies på den terminal, du bruger, og dermed behandler personlige data, hvis det er nødvendigt. Du kan finde yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata i YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=dk

Accepter
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Marwin Ramcke on the developments in the EOS Group
AfbrydeAfbryde
Marwin Ramcke on the developments in the EOS Group

Denne video er leveret af YouTube. Når du klikker på knappen Accepter, giver du dit samtykke til, at YouTube sætter cookies på den terminal, du bruger, og dermed behandler personlige data, hvis det er nødvendigt. Du kan finde yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata i YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=dk

Accepter
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Justus Hecking-Veltman on the financial situation of the EOS Group
AfbrydeAfbryde
Justus Hecking-Veltman on the financial situation of the EOS Group

Denne video er leveret af YouTube. Når du klikker på knappen Accepter, giver du dit samtykke til, at YouTube sætter cookies på den terminal, du bruger, og dermed behandler personlige data, hvis det er nødvendigt. Du kan finde yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata i YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=dk

Accepter
Carsten Tidow Member of the EOS Board video_zoom_boxvideo_zoom_box
Carsten Tidow on the financial year in Eastern Europe
AfbrydeAfbryde
Carsten Tidow on the financial year in Eastern Europe

Denne video er leveret af YouTube. Når du klikker på knappen Accepter, giver du dit samtykke til, at YouTube sætter cookies på den terminal, du bruger, og dermed behandler personlige data, hvis det er nødvendigt. Du kan finde yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata i YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=dk

Accepter
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Andreas Kropp reviews the results for Germany
AfbrydeAfbryde
Andreas Kropp reviews the results for Germany

Denne video er leveret af YouTube. Når du klikker på knappen Accepter, giver du dit samtykke til, at YouTube sætter cookies på den terminal, du bruger, og dermed behandler personlige data, hvis det er nødvendigt. Du kan finde yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata i YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=dk

Accepter
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Dr. Andreas Witzig on the developments in Western Europe
AfbrydeAfbryde
Dr. Andreas Witzig on the developments in Western Europe

»Vores succes skyldes vores mere end 6.000 medarbejdere, der hver eneste dag gør EOS mere dynamisk og mere digital.«

Marwin Ramcke
CEO, EOS-koncernen

»Spredning af risici gør os til en stabil partner for vores kunder på lang sigt. Og ved at udvide vores analytiske datapulje opnår vi større effektivitet ved hjælp af forbedret kontrol.«

Justus Hecking-Veltman
CFO, EOS-koncernen

»Vi bliver endnu mere aktive på NPL-markedet - især inden for gæld stiftet mod sikkerhed.«

Dr. Andreas Witzig
Medlem af EOS-koncernens bestyrelse med ansvar for Vesteuropa

»Der står altid mennesker bag enhver innovation. Derfor er det vigtigt for os at netværke endnu mere.«

Carsten Tidow
Medlem af EOS-koncernens bestyrelse med ansvar for Østeuropa

»Vi forbedrer os konstant på områder som dataanalyse, intelligent software og agile arbejdsmetoder.«

Andreas Kropp
Medlem af EOS-koncernes bestyrelse med ansvar for Tyskland
02

Vores regnskabsår 2021/22

Hvordan har omsætningen og indtjeningen udviklet sig? Her beskrives, hvordan EOS-koncernen har klaret sig økonomisk.

Indblik i regnskabsåret: En sammenligning mellem omsætning og resultat

Efter en mindre nedgang året før registrerede EOS en stigning på 1,6 procent i den samlede omsætning for regnskabsåret 2021/22. Koncernen oplevede især vækst i Øst- og Vesteuropa. For første gang var Tyskland ikke den region, der havde den højeste omsætning.
Også i regnskabsåret 2021/22 var omsætningen i EOS-koncernen på et højt niveau, hvilket bekræfter den solide præstation gennem de seneste år. Den vellykkede håndtering af porteføljer købt i tidligere år var også i det seneste regnskabsår med til at booste omsætningen. Forsigtige regnskabsmetoder som følge af krigen i Ukraine havde imidlertid en afdæmpende virkning. Det er årsagen til den mindre nedgang i resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA).

Årlig omsætning

Tal i MEUR

813.7
2018/19
853.1
2019/20
792.5
2020/21
804.9
2021/22

Resultatudvikling (EBITDA)

Tal i MEUR

283.6
2018/19
343.4
2019/20
312.4
2020/21
282.5
2021/22

Samlet omsætning efter region 2021/22

Tal i MEUR
Andelen af den samlede omsætning genereret i Øst- og Vesteuropa er fortsat i vækst. På trods af en mindre nedgang på fem procent, er Tyskland fortsat en af de regioner i EOS-koncernen, der præsterer bedst. Nedgangen i omsætningen er primært en konsekvens af den benhårde konkurrence på NPL-markedet Den mest stejle nedgang blev registreret på det nordamerikanske marked. Dette kan skyldes frasalget af de nordamerikanske datterselskaber i årets løb.
804,9
Østeuropa
280,1
Tyskland
274,8
Vesteuropa
225,6
Nordamerika
24,3

Petra Scharner-Wolff: “EOS har etableret sig som fast inventar i Otto-koncernen

Denne video er leveret af YouTube. Når du klikker på knappen Accepter, giver du dit samtykke til, at YouTube sætter cookies på den terminal, du bruger, og dermed behandler personlige data, hvis det er nødvendigt. Du kan finde yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata i YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=dk

Accepter
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Petra Scharner-Wolff
AfbrydeAfbryde
Petra Scharner-Wolff
EOS, der har udviklet sig fra at være rykkerafdeling i enkeltmandsvirksomheden OTTO, er nu en af de vigtigste virksomheder i Otto-koncernen. I dette interview forklarer Petra Scharner-Wolff, medlem af bestyrelsen i Otto-gruppen, de gensidige fordele for begge koncerner.

Økonomisk præstation i 2021/22

Omsætning efter region

I EURt
I regnskabsåret 2021/22 steg den samlede omsætning med 1,6 procent til EUR 804,9 millioner, hvilket er en anelse højere end året før (EUR 792,5 millioner). Med en stigning på 12,2 procent tegnede virksomhederne i Østeuropa sig for den største stigning, efterfulgt af Vesteuropa med en stigning på 9 procent. Omsætningen Tyskland faldt en smule, men var med et beløb på 274,8 millioner stadig høj. Resultaterne i Nordamerika afspejler frasalget af datterselskaberne i årets løb. Omsætningen på dette marked lå markant under niveauet for året før.
 2021/22 2020/21 Ændring i forhold til året før in %
Østeuropa 280.148 249.719 +12,2
Tyskland 274.809 289.124 -5
Vesteuropa 225.644 207.104 +9
Nordamerika 24.276 46.575 -47,9
EOS-koncernen 804.877 792.522 +1,6

Resultatopgørelse

Oversigt i EURt
I regnskabsåret 2021/22 opnåede EOS-koncernen et resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) på EUR 282,5 millioner (året før: EUR 312,4 millioner). Sammenlignet med året før steg omsætningen med EUR 12,4 millioner som et resultat af det økonomiske opsving i det første år efter pandemien. Målt i forhold til omsætning, og når man ser bort fra forsigtige regnskabsmetoder, steg driftsomkostningerne proportionalt med 9,4 procent eller EUR 23,3 millioner. Andre driftsindtægter og internt arbejde (software til inddrivelse af gæld) kapitaliseret med en effekt på indtægterne var på samme niveau som året før.
 2021/22 2020/21
Omsætning 804.877 792.522
Samlede driftsindtægter 815.215 804.003
Resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) 282.453 312.406
Resultat før skat 228.544 253.805
Nettoindtægt 201.236 223.822

Investering i aktiver

Oversigt i EURt
De samlede aktiver i EOS-koncernen steg med 4,7 procent til EUR 2,4 milliarder sammenlignet med året før. Stigningen kan bl.a. tilskrives den købte portefølje af tilgodehavender og fast ejendom*, der steg til EUR 2,0 milliarder som følge af de højere samlede investeringer i regnskabsåret. Købte porteføljer udgjorde 75,4 procent, og beholdning af fast ejendom udgjorde 7,8 procent af de samlede aktiver.

*Økonomisk præsentation
 28.02.2022 in % 28.02.2021 in %
Anlægsaktiver 209.498 8,8 234.620 10,3
Købte tilgodehavender og beholdning af fast ejendom* 1.989.455 83,2 1.898.522 83,1
Tilgodehavender 29.949 1,3 60.964 2,7
Kontanter og likvide værdipapirer 105.455 4,4 50.211 2,2
Andre aktiver 56.457 2,4 39.161 1,7
Samlede aktiver 2.390.815 100 2.283.478 100

Egenkapital og finansiering

Oversigt i EURt
I det seneste regnskabsår steg den samlede finansiering med EUR 107,3 millioner til EUR 2,4 milliarder sammenlignet med året før. Virksomhedens egenkapital steg til EUR 895,7 millioner, hvilket til dels er et resultat af den delvise tilbageholdelse af overskuddet fra sidste års resultat. Egenkapital/aktiv-forholdet steg således yderligere til 37,5 procent (året før: 35,1 procent), hvilket relativt set er et meget højt niveau for en udbyder af finansielle tjenesteydelser. EOS-koncernen dækker behov for refinansiering ved hjælp af lån fra banker og moderselskabet. Størstedelen af denne finansiering har fortsat kort løbetid, der steg fra 71 procent til 74 % af finansiering af gæld sammenlignet med året før.

Af regnskabsmæssige årsager kan tabeller og tekst indeholde differencer som følge af afrunding.
 28.02.2022 in % 28.02.2021 in %
Egenkapital 895.726 37,5 802.131 35,1
Hensættelser 84.218 3,5 100.355 4,4
Gæld til banker 92.111 3,9 162.043 7,1
Gæld til relaterede parter og virksomheder 1.102.833 46,1 1.010.266 44,2
Leverandørgæld 41.962 1,8 42.147 1,8
Anden gæld 173.966 7,3 166.537 7,3
Samlet finansiering 2.390.815 100 2.283.478 100

I regnskabsåret 2021/22 fortsatte EOS med at støtte virksomheder som f.eks. 0banker med at reducere deres misligholdte lån (NPL) og tilgodehavender. Nogle af højdepunkterne i et overblik:

Spanien

En førende spansk bank og EOS i Spanien har allerede tidligere håndteret adskillige NPL-porteføljer. Nu har den første portefølje af gæld stiftet mod sikkerhed skiftet ejere - den første for EOS i Spanien.

EUR millioner (pålydende værdi)

60

Serbien

Med et samlet beløb på EUR 1,7 milliarder indgik EOS i Serbien historiens største aftale for EOS i Østeuropa. Porteføljen, der blev opkøbt som en del af en sekundær transaktion, består i det store hele af gæld stiftet mod sikkerhed.

EUR milliarder

1,7

Frankrig

I slutning af 2021 indgik EOS i Frankrig regnskabsårets største aftale. Porteføljen, der for en stor del består af gæld stiftet mod sikkerhed, stammer fra tre regionale banker i BPCE-bankkoncernen, som virksomheden i noget tid har haft et godt forretningsforhold til.

EUR millioner (pålydende værdi)

66,2

Tyskland

EOS modtog mere end en halv million tilgodehavender fra en navnkundig “køb-nu-betal-senere”-udbyder til behandling i et formynderskab.

Tusind

500

Vores investeringer ligger fortsat på et højt niveau

Efter pandemien aftog, øgede EOS igen investeringer i misligholdt gæld og fast ejendom i regnskabsåret 2021/22. Stigningen i det samlede volumen var trecifret. EOS boostede især køb af sikrede tilgodehavender og fast ejendom.

Investeringer i overtagelse af gæld og fast ejendom

i EURm
I forhold til året før øgede EOS-koncernen sine investeringer markant. Den samlede stigning udgjorde ca. 25 procent fra i alt EUR 534,3 millioner året før til EUR 668,6 millioner. Investeringer blev foretaget i gæld stiftet med og uden sikkerhed og i fast ejendom. Igen købte EOS flest NPL-portefølje på det østeuropæiske marked, efterfulgt af Vesteuropa og Tyskland. Derudover købte EOS porteføljer af tilgodehavender i lande, hvor koncernen ikke er repræsenteret ved egen virksomhed. EOS samarbejder med lokale eksperter i inddrivelse af gæld, når der skal træffes beslutninger om mulige køb af porteføljer af tilgodehavender, og partneren håndterer herefter dette lokalt på en professionel måde. Hos EOS kalder vi dette samarbejde for “Inddrivelse af gæld 4.0.”
I alt
668,6
Østeuropa
402,5
Vesteuropa
144,5
Inddrivelse af gæld 4.0
16,9
Nordamerika
3,0
Tyskland
101,7

Ikke stiftet mod sikkerhed 2021/22

382,8
Østeuropa
176,0
Nordamerika
3,0
Vesteuropa
88,5
Inddrivelse af gæld 4.0
16,9
Tyskland
98,4

Stiftet mod sikkerhed/Restructuring Regulation 2021/22

285,8
Østeuropa
226,5
Vesteuropa
56,0
Tyskland
3,3

Købte tilgodehavender 2021/22

i EURm
Med EUR 1,99 milliarder* var den regnskabsmæssige værdi af de anerkendte porteføljer i slutningen af regnskabsåret lige under to milliarder-mærket. Dette udgør en stigning på næsten fem procent takket være en samlet værdi på omkring EUR 100 millioner over tallet året før. Denne udvikling viser, at overtagelse af gæld stadig er i vækst. Med EUR 1,31 milliarder udgjorde porteføljen af tilgodehavender stiftet uden sikkerhed stadig mere end det dobbelte af porteføljen stiftet mod sikkerhed og bygninger til sammen. Østeuropa står for de fleste tilgodehavender i hele koncernen, tæt fulgt af Vesteuropa og Tyskland.

*Økonomisk præsentation

Af regnskabsmæssige årsager kan tabeller og tekst indeholde differencer som følge af afrunding.

(Teaser til artikel: Køb af gæld stiftet mod sikkerhed)
I alt
1989,5
Østeuropa
731,2
Tyskland
602,5
Vesteuropa
574,6
Inddrivelse af gæld 4.0
53,6
Nordamerika
27,6

stiftet uden sikkerhed

1310,3
Vesteuropa
419,5
Tyskland
417,9
Østeuropa
391,8
Inddrivelse af gæld 4.0
53,6
Nordamerika
27,6

Stiftet mod sikkerhed/Restructuring Regulation

679,1
Østeuropa
339,5
Tyskland
184,5
Vesteuropa
155,1
03

Vores fokusområder

Vi ønsker at være en succesrig virksomhed, både i dag og i morgen. I fremtiden bygger vi på tre vigtige grundsten af virksomhedsansvar, teknologisk fremgang og internationalt samarbejde.

Inddrivelse af gæld betyder at tage ansvar

EOS har defineret bæredygtige mål i deres strategi for virksomhedsansvar. I bestræbelserne på at forbedre den økonomiske situation tager virksomheden mere ansvar på fire handlingsområder. 
icon red networking

Ansvarlig inddrivelse

EOS står for at kommunikere med forbrugerne på en respektfuld og fair måde og en løsningsorienteret, bæredygtig lettelse af gældsbyrden.
icon red collaboration

Fælles fremdrift

EOS tager socialt ansvar i virksomheden ved at fremme selvstændiggørelse, diversitet og inklusion og i samfundet ved at starte egne uddannelsesinitiativer.
icon red insurance

Miljøbeskyttelse

Sammen med Otto-koncernen anvender EOS fokuserede metoder, der kan implementeres hurtigt for at opnå målet om klimaneutralitet i 2030.
icon red website

Finansiel bæredygtighed

EOS går ind for ufravigelige, bindende branchestandarder og ansvarlige etiske regler.

Video med årets højdepunkter vedrørende virksomhedsansvar

Denne video er leveret af YouTube. Når du klikker på knappen Accepter, giver du dit samtykke til, at YouTube sætter cookies på den terminal, du bruger, og dermed behandler personlige data, hvis det er nødvendigt. Du kan finde yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata i YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=dk

Accepter
video_zoom_boxvideo_zoom_box
EOS CR activities
AfbrydeAfbryde
EOS CR activities

Enhver virksomhed i enhver branche kan bidrage til mere bæredygtighed.

I det seneste år har EOS anvendt en række metoder for at øge den dedikerede indsats omkring virksomhedsansvar. Virksomheden har udarbejder undervisningsmaterialer til finansielle uddannelser på skoler, plantet træer for at bekæmpe klimaforandringer og offentligt taget stilling til mere diversitet. De forskellige aktiviteter viser: enhver indsats, uanset om den er stor eller lille, gør en forskel og hjælper med at ændre tingene til det bedre.

Vi lever og ånder for teknologi i alle dens facetter

Teknologisk fremdrift har altid været en integreret del af vores virksomheds DNA. Det dækker alt fra analysemodeller og chatbots til digital transformation af hele gruppen af virksomheder. Et overblik:

Data og analyser

 • En effektiv data- og analyseplatform baseret på cloud-teknologi
 • Dynamiske arbejdsgange for problemfri processer
 • Beslutningstagning og beregningsmodeller, der understøttes af AI

Fokus på forbrugere

 • Personlig kommunikation baseret på vores metode til next best action
 • Selvbetjening integreret i smarte portaler
 • Chatbots til nem interaktion

Muligheder og risikostyring

 • Databaseret evaluering af portefølje/værdibaseret prisfastsættelse 
 • Risikoanalyse af it-systemer/styring af it-sikkerhed
 • Udvikling af forretningsmodel og innovation

Digital transformation

 • Agil organisation med en hybrid arbejdsmodel
 • Kulturel forvandling som grundlag for vores virksomhed
 • Internationalt samarbejde for at drage nytte af synergieffekter

“Data har ændret, hvordan verden ser ud

Denne video er leveret af YouTube. Når du klikker på knappen Accepter, giver du dit samtykke til, at YouTube sætter cookies på den terminal, du bruger, og dermed behandler personlige data, hvis det er nødvendigt. Du kan finde yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata i YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=dk

Accepter
video_zoom_boxvideo_zoom_box
Driven by technology: Data Analyses at EOS
AfbrydeAfbryde
Driven by technology: Data Analyses at EOS
Marie-Laure Jacobs er dataanalytiker hos EOS Aremas i Belgien. I denne video forklarer hun, hvordan dataanalyser optimerer processen med inddrivelse af gæld - og ændrer den økonomiske situation til det bedre.
EUR 20 millioner er det beløb, EOS investerede i innovativ teknologi og it-processer i regnskabsåret 2021/22.

EUR millioner

0
medarbejdere udvikler og implementerer digitale processer.

Ca.

600
I det belgiske datterselskab EOS Contentia gennemfører deres chatbot mere end 350  samtaler med forbrugere hver måned.

Mere end

350
bruger avanceret teknologi til at sikre it-sikkerheden hos EOS.

værktøjer til overvågning af sikkerhed

2

Få mere at vide om EOS-teknologiprojekter her:

Teknologiske højdepunkter i EOS-koncernen

EOS tager fordelene ved digital transformation til sig og investerer i ny teknologi år efter år - fra selvlærende analysemodeller hele vejen til it-sikkerhedssystemer, det er umuligt at trænge igennem. Et nærmere kig på fire eksempler:
 
Få mere at vide

Netværk dannet i 24 lande for at skabe én koncern.

EOS-koncernen fokuserer på international netværksdannelse. Vores eksperter i 24 lande samarbejder tæt for at ændre den økonomiske situation for vores kunder og forbrugere til det bedre. Deres samarbejde har gjort EOS til ekspert i inddrivelse af gæld på tværs af grænser. Med vores netværk af 83 partnervirksomheder behandler EOS sager med inddrivelse af gæld på tværs af grænser i mere end 180 lande. Kernen i dette er vores it-platform, EOS Global Connection, hvor partnere og kunder kan følge udviklingen i en sag i realtid.
blev håndteret af EOS-medarbejdere verden over i 2021/22.

sager på tværs af grænser

81.648
I 98 procent alle gennemførte inddrivelser blev der indgået forlig, hvilket resulterede i hurtigere løsninger og lavere omkostninger.

procent alle gennemførte inddrivelser

98
herunder 581 nye kunder, gjorde brug af EOS til inddrivelse af gæld internationalt.

virksomheder

1.519

lande

I det seneste regnskabsår har EOS foretaget inddrivelse af gæld i 189 lande.

I

189
arbejder for EOS med inddrivelse af gæld på tværs af grænser, 286 af dem i EOS-virksomheder.

medarbejdere

511
læs e-papiret

Samarbejde på tværs af grænser Læs mere her

Sådan fungerer EOS Cross-border Center

International handel stimulerer et lands økonomi, men det kan skabe et problem med ubetalte fakturaer. Med Cross-border Center fandt EOS for mere end 10 år siden en måde at inddrive tilgodehavender på tværs af grænser på.
Få mere at vide
Status juli 2022