NPL mod sikkerhed: Disse tendenser præger markedet i 2018

Vil 2018 være året, hvor non-performing loans (NPL) endelig bliver anerkendt som en legitim investeringsmulighed? EU-Kommissionen, ECB og EBA har taget en række tiltag i brug for at gøre NPL-handelen mere struktureret, mere tilgængelig, og derfor mere attraktiv.

Omkring 2007, da begrebet ”giftige lån” først begyndte at dukke op i medierne, fik det nakkehårene til at rejse sig på mange i finanssektoren. Bankbranchens brand led i betydeligt grad skade i den brede offentlighed, der følte, at man betalte regningen for branchens fejl. I 2010 begyndte selv Oxford English Dictionary at give eksempler på finansielle instrumenter under kategorien ”giftig”.

Spol ti år frem og overskrifterne, om ikke følelserne, er modereret lidt. Så meget, at få ved at investering i NPL siden er blevet et hverdagsfænomen: det globale marked har eksisteret i flere årtier, men regulatorernes ønske om at reducere risikoen på bankbalancerne har forårsaget en genopblussen. En undersøgelse af Deloitte fandt, at NPL-pakker for næsten 130 milliarder euro forventedes at blive solgt i hele EU sidste år - omkring en tredjedel mere end i 2014. Den samlede bruttovolumen af misligholdte banklån i EU var på omkring 1,3 billioner EUR ved slutningen af marts 2017, hvoraf 921 milliarder EUR stod på bankbalancer i Eurozonen, hvilket svarer til omkring 5 % af den samlede kreditvolumen.

En vind-vind-Situation for alle på NPL markedet?

På trods af et betydeligt økonomisk opsving siden finanskrisen, falder andelen af potentiel misligholdelse af kredit ikke så hurtigt, som EU-Kommissionen gerne ville. I juli 2017 overdrog EU-rådet Kommissionen og en gruppe af andre organer ansvaret for at producere en handlingsplan til at håndtere problemet og sikre større finansiel stabilitet i hele EU. Dette inkluderer Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Centralbank (ECB), og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA), såvel som Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB). En del af denne plan involverer at simplificere processen, hvorved banker kan overføre NPL til andre end banker, hvilket opmuntrer til sekundære markeder i NPL og en mulig etablering af en NPL-handelsplatform.

Sidstnævnte benytter standardiserede skabeloner og processer, der alle opmuntrer til en offentlig opfattelse af NPL som en legitim investeringsmulighed. Dette vil også gøre det muligt for banker at reducere deres risiko, restrukturere deres porteføljer, og omfordele NPL-ressourcer til deres kerneaktiviteter. Det vigtigste er, at det vil frigøre kapital til at udføre de opgaver, som banker gør bedst, som at finansiere økonomisk vækst. Endelig vil også gøre det muligt for regulerende myndigheder at holde øje med markedet, og hvordan der drives forretning.

En vind-vind situation for alle. Og det er kun begyndelsen, i følge EU-rådet, der planlægger yderligere tiltag i 2018. For NPL-eksperter, som EOS Gruppen, vil det blive et interessant år, især idet øget regulering vil gøre det mere attraktivt at investere i denne aktivklasse.

Mere struktur og standardisering på NPL-markedet, måske hjulpet af lanceringen af nationale kapitalforvaltningsselskaber (AMC'er), vil skabe tillid til disse markeder og tiltrække investorer af en højere kvalitet. Andelen af NPL-markedet, der er sikret af, f.eks., fast ejendom, fly, skibe, værdipapirer, osv. er allerede en stadig mere attraktiv mulighed, i følge konsulenter i branchen, som Deloitte.

ECB har, i sine bestræbelser på at opmuntre banker til at frasælge deres NPL, foreslået, at man afslutter eller nedskriver disse tilgodehavender. Dette forslag er upopulært blandt banker, idet det efterlader dem med lidt eller intet, hvorimod salg af misligholdte aktiver i det mindste giver håb om et afkast. For eksempel solgte KBC Bank of Belgium 40 % af sine tilgodehavender i forbindelse med en omstrukturering, hvilket gjorde det muligt at tilbagebetale støtte, man havde modtaget fra staten, fem år før planlagt. NPL-porteføljerne blev opkøbt af EOS Aremas, en erfaren spiller på det belgiske marked for finansielle tjenesteydelser.

Denne effektive rollemodel for at investere i NPL kan med held gentages i Italien og Balkan-landene, hvor et nyligt kollaps på boligmarkedet kan føre til en betydelig stigning i antallet af store, NPL-porteføljer mod sikkerhed til salg. Banker i regionen er under pres fra de regulerende myndigheder for at reducere deres risiko for at forbedre deres kreditvurdering.

At investere i NPL er ikke let

Selvom der er masser af muligheder, skal kapitalforvaltere huske på noget: At investere i NPL er ikke for sarte sjæle eller de uerfarne. Styringen af porteføljer mod sikkerhed og blandede porteføljer er et kompliceret forretningsområde, og selskaber administrerende tilgodehavender står over for mange udfordringer. Det spegede problem vedrørende date er et, der delvist kan adresseres igennem NPL-platformen bragt på bane af EU. Love om bankhemmelighed og GDPR (persondataforordningen) kan gøre det svært for kapitalforvaltningsselskaber at indhente alle de nødvendige oplysninger. Der er en yderligere udfordring ved sikkerhedsstillelse, der konstant skal overvåges. EBA har anerkendt disse som nøgleemner, der kan hindre fremtidig udvikling af branchen, og understreger vigtigheden og integriteten af de underliggende datasystemer.

EOS Gruppen har udviklet en betragtelig mængde af ekspertise - især hvad angår lån mod sikkerhed i fast ejendom. Ved brug af sagsbehandlere, advokater, og udefrakommende specialister har EOS udviklet sig til en af de førende spillere i branchen. Men for EOS må professionalisme kombineres med hjerte: “Måden, vi behandler vores kunder på, er meget vigtig for os”, udtaler Veerle Timmermanns, KBCS’s Director of Commercial Credit. “Alle, der arbejder med os, skal behandle dem med respekt og empati, som det er tilfældet med os selv.” Risikoen for bankernes ry ved at frasælge deres lån er enorm og skal ikke undervurderes. Efter offentlighedens opfattelse stopper ansvaret ikke, når porteføljen erhverves af en anden organisation. Offentligheden og banker vil ikke vise nogen nåde, hvis de føler, at banker tillader, at deres tidligere kunder behandles dårligt eller uretfærdigt. Derfor det succesfulde frasalg til EOS Arenas, en organisation med værdier som minder om KBC’s.