Fra analyser til sikkerhedsværktøjer: Teknologiske højdepunkter hos EOS-gruppen.

EOS investerer i nye teknologiske trends – år efter år. Fire eksempler viser, hvordan EOS' kunder og forbrugere kan drage fordel af teknologierne i dag.

TidspunktTidspunkt
  • Maskinlæring og datamodeller af hensyn til mere effektiv behandling af udestående tilgodehavender
  • Chatbots øger servicekvaliteten og gør det muligt for forbrugerne at kommunikere anonymt
  • Sikkerhedsovervågningsværktøjer beskytter følsomme kunde- og forbrugerdata.

Omkring 600 medarbejdere på tværs af EOS-koncernen arbejder på fuldt ud at overføre teknologiske fremskridt til debitorstyringssektoren. Anvendelsen af ​​teknologier er meget forskelligartet: De benyttes til at automatisere og forudsige, informere og beskytte. Målet er altid det samme: at forandre alle kunders økonomi til det bedre. Hvordan det helt præcist fungerer, illustrerer følgende eksempler.

Analysecenter: Én dataplatform til alle.

Technology highlights of the EOS Group: EOS is developing its own data platform.
EOS' forretning er stærkt forankret i data. De anvendte datamodeller og mange andre udviklinger inden for kunstig intelligens kommer fra Center of Analytics (CoA). 14 medarbejdere arbejder her for at videreudvikle den analytiske ekspertise i hele EOS-koncernen. Med henblik herpå har de udviklet en cloudplatform, som alle nationale EOS-virksomheder kan få adgang til i fremtiden med henblik på at træne deres maskinlæringsmodeller og danne forudsigelser i inkassoprocessen.
Med henblik på at afdække det inkassotrin, der har den højeste betalingssandsynlighed, søger platformen efter lignende sager fra tidligere. I 2021 indledte EOS næsten en halv million modelopkald til blot en enkelt kunde i Frankrig med henblik på at opnå optimal betalingsvillighed for forbrugerne.

Ud over prognosemodellerne arbejder centret med central rapportering af alle aktiviteter inden for køb af sikret gæld. Alle data fra gennemførte køb indsamles og evalueres her. Målsætningen: At udnytte synergier inden for koncernen og optimere processer yderligere med henblik på at kunne tilbyde kunderne fair priser. Indtil videre har fire EOS-lande været tilmeldt systemet.

Lavt antal udestående konti takket være maskinlæring.

Technology highlights of the EOS Group: how AI helps with receivables management.
Hvilket næste inkassotiltag er det mest lovende? Det tyske inkassosystem FX leverer svaret på dette spørgsmål. På baggrund af historiske data træffer kunstig intelligens (AI) millioner af analytiske beslutninger hver eneste måned og skaber i den forbindelse automatisk en skræddersyet løsning til hver enkelt forbruger.
Indhold er f.eks. kanalen og kontakttidspunktet samt afklaringen af ​​spørgsmålet om, hvornår og i hvilken tone forbrugeren tiltales. Målrettet kommunikation øger sandsynligheden for betaling. Samtidig undgås omkostningstunge tiltag, der ikke giver økonomisk mening, hvilket kommer alle parter til gode.

Antallet af datapakker forbundet til FX vokser hver dag. Mængden af ​​data og dermed nøjagtigheden af ​​forudsigelserne vokser i takt hermed. På den måde bliver sagsbehandlingen hos EOS mere skræddersyet og effektiv dag for dag, hvilket fører til rimelige priser.

Chatbots styrker service.

Technology highlights of the EOS Group: Chatbots support communication with consumers.
Vidste du, at to tredjedele af virksomhederne i Europa allerede anvender en chatbot? Der viser resultatet af EOS' chatbotundersøgelse 2021. EOS har også udnyttet denne trendteknologi i en årrække. Forbrugerne behøver ikke længere at tage telefonen, når de har spørgsmål til deres udeståender.
I stedet kan de også løse mange problemer bekvemt og via en chatbot. Dette udgør ikke alene en stigning i servicekvalitet og anonymitet for forbrugerne, men aflaster også EOS' servicepersonale, som kan hellige sig mere komplekse sager. Indtil videre er de digitale hjælpere i brug i Frankrig, Belgien og Kroatien. Og der kommer flere lande til.

EOS' chatbotundersøgelse 2021: Hvordan udnytter virksomheder catbots?

Hvilke muligheder og udfordringer kendetegner chatbotteknologi til brug inden for kommunikation? Vi har spurgt 2.800 virksomheder fra 14 europæiske lande om deres erfaringer med de digitale hjælpere. Du finder alle resultaterne i EOS' chatbotundersøgelse 2021.

Til resultaterne
 

Moderne overvågningsværktøjer registrerer sikkerhedsbrister.

Technology highlights of the EOS Group: Security tools protect sensitive data.
Håndtering af følsomme data er en del af de daglige aktiviteter inden for debitorstyring. At beskytte dem har topprioritet – men med voksende digitalisering er det en stadigt større udfordring. EOS beskæftiger mere end 25 sikkerhedseksperter, som beskytter både koncernen og kunderne imod cyberangreb. Siden 2022 er disse blevet understøttet af to uafhængige sikkerhedsovervågningsværktøjer – fordi: Fire øjne ser bedre end to.
I modsætning til klassiske penetrationstests kontrollerer de to værktøjer løbende og neutralt hele EOS-koncernens it-infrastruktur for eventuelle sikkerhedsbrister. Dette kan lade sig gøre ved at analysere EOS' digitale fodaftryk udefra og ligeledes indlemme cloudaktiver. På den måde kan eventuelle svage punkter registreres på et tidligt tidspunkt, før potentielle angribere bliver opmærksomme på dem. Værktøjerne opdaterer også konstant databaserne med nyligt offentliggjorte sårbarheder, så de kan findes. 

Indtil videre har værktøjerne været i stand til at styrke beskyttelsen over 200 steder. De mange EOS-kunders data er således sikret mod uautoriseret adgang. På særligt kritiske områder som f.eks. EOS' kundeportaler udføres også dedikerede penetrationstests med henblik på at værne om den størst mulige informationssikkerhed.

Yderligere oplysninger? Vi hører gerne fra dig!

Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS

Sabrina Ebeling
Corporate Communications & Marketing

Telefon: +49 40 2850-1480

s.ebeling@eos-solutions.com