• I regnskabsåret 2022/23 øgede EOS-koncernen både indtjening og investeringsvolumen.
  • Bag succesen ligger internationalt samarbejde, digitalisering og diversitet.
  • Engagement i sociale temaer og bæredygtighed bliver stadig vigtigere.
Positiv udvikling i indtjening og investeringsvolumen. Hvad har bidraget til denne succes? Hvordan er situationen i de forskellige regioner, hvor EOS-koncernen driver virksomhed? Og hvad er de næste mål?

Det er, hvad Marwin Ramcke, CEO, og de administrerende direktører Justus Hecking-Veltman, økonomiansvarlig, Andreas Witzig, ansvarlig for Vesteuropa, Carsten Tidow, ansvarlig for Østeuropa og Andreas Kropp, ansvarlig for Tyskland, fortæller om i interviewet.

EOS-koncernen afsluttede regnskabsåret 2022/23 med et resultat på EUR 446 millioner (EBITDA) og høje investeringer på EUR 1,2 milliarder. Det er markante stigninger i forhold til året før. Var det forventeligt?

Marwin Ramcke:
I lyset af den anspændte internationale politiske og makroøkonomiske situation var det ikke forventeligt. Siden begyndelsen af ​​2022 har krig, energikrise og inflation påvirket vores liv. Det var svært at forudsige, hvordan tingene ville udvikle sig. For mig personligt spillede det også ind, at jeg overtog stillingen som administrerende direktør i begyndelsen af ​​2022. På det tidspunkt var det utænkeligt, at vi ville opnå så godt et resultat i så turbulente tider ved regnskabsårets afslutning. Det giver mig anledning til at tro på, at jeg i EOS-koncernen er omgivet af mennesker, der tager udfordringer op og lykkes med det med ambition og passion.

Hvilke faktorer førte til det positive resultat?

Marwin Ramcke:
Først og fremmest vores medarbejdere. Her vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for deres store arbejde og engagement. Uden dem havde det ikke været muligt.

Deres engagement gjorde det muligt for os at udvide køb af porteføljer af gældsposter markant – også på markeder, hvor vi tidligere havde det svært. Derudover har de åbnet op for nye investeringsmuligheder. Et eksempel på dette er samarbejdet med Verdensbankens datterselskab IFC, hvorigennem vi i fællesskab køber sikrede fordringer i Østeuropa.

Justus Hecking-Veltman:
En yderligere pointe er, at vores portefølje af sikrede misligholdte lån (NPL) er meget bred; det omfatter både sikrede og usikrede gældsposter og fast ejendom i mere end 20 lande. Det giver os en enorm stabilitet som koncern, fordi vi ikke er afhængige af individuelle markeder. Vores mangeårige ekspertise som køber af NPL-porteføljer, men også vores tålmodighed på nogle markeder, gav pote i år, og det gjorde det muligt for os at investere en usædvanlig stor sum på EUR 1,2 mia. Og her er det også vigtigt at sige: Vores internationale teams har endnu en gang gjort et fremragende stykke arbejde.
Portrætfoto af EOS' administrerende direktør Carsten Tidow, ansvarlig for Østeuropa

Hos EOS er internationalt samarbejde ikke et buzzword,det er noget vi praktiserer hver eneste dag.

Carsten Tidow
Administrerende direktør for EOS-koncernen og ansvarlig for Østeuropa

Hvordan har forretningen udviklet sig i de enkelte regioner?

Carsten Tidow:
I Østeuropa opnåede vi det bedste resultat i virksomhedens historie i det forløbne regnskabsår. Med en investeringsvolumen på næsten 400 millioner euro var vi også i stand til at bygge videre på vores høje tal fra det foregående år. Et eksempel på dette er Bosnien, hvor vi i høj grad har udvidet det sikrede forretningsområde. Et af mine personlige højdepunkter er det græske marked, som længe har været vanskeligt for os. Takket være en fremragende teamindsats var vi i stand til at erhverve en stor pakke sikrede misligholdte lån der. Jeg vil også gerne fremhæve samarbejdet med Verdensbankens datterselskab IFC, hvor vi har styrket vores aktiviteter som en bæredygtig investor på NPL-markedet. Ved udvælgelse og behandling af NPL lægges der særlig vægt på miljømæssige, sociale og Governance-aspekter. Det er rigtig gode eksempler på, hvordan internationalt samarbejde hos EOS ikke bare er et buzzword, men noget, der praktiseres dagligt.

Hvordan ser det ud i Vesteuropa?

Andreas Witzig:
Også positivt. Med mere end en halv milliard euro i investeringer har vi også opnået meget høj værdi her. Her vil jeg fremhæve markederne i Frankrig og Spanien. Men også Portugal. Vi grundlagde først vores nationale virksomhed der i 2022, og i dag er 20 medarbejdere allerede aktive på det portugisiske NPL-marked og har kunnet gennemføre de første NPL-køb. Det er at komme godt fra start. Implementeringen af ​​Kollecto+, vores virksomheds inddrivningssystem, som allerede er i brug i flere EOS-lande og dermed skaber vigtige synergier, spillede også en stor rolle i den forbindelse. Næste skridt er at udrulle softwaren i Belgien og Tyskland.

Hvordan er situationen i Tyskland?

Andreas Kropp:
Det tyske NPL-marked er det mest etablerede af alle NPL-markeder, hvor vi er aktive som koncern. Derfor er det også meget udfordrende. Der er mange konkurrenter på markedet, og det giver et højt prisniveau for porteføljerne. Det er en af ​​grundene til at optimere vores processer og omkostninger løbende. Det gør os i stand til at agere mere effektivt og følge med på markedet. Også her er forbindelsen til Kollecto+ et vigtigt skridt. I Tyskland afsluttes denne proces i løbet af de næste to til tre år.

Hvilke andre temaer har været med til at forme EOS i det forløbne år?

Marwin Ramcke:
Helt klart vores internationalitet. Hos EOS er vi mere end 6.000 personer i 24 lande. Alle bidrager med deres egne erfaringer, færdigheder og kulturelle påvirkninger. Når man samler disse mennesker i et team, er kreativiteten grænseløs. Vi kommer med ideer, der virkelig gør en forskel – og som har hjulpet EOS med at opnå vores gode resultat.

For første gang udgiver EOS en kombineret års- og bæredygtighedsrapport sammen med virksomhedsregnskabet, som er baseret på standarderne fra Global Reporting Initiative (GRI). Betyder det, at Corporate Responsibility (CR) er blevet vigtigere?

Marwin Ramcke:
Vi har altid sagt: For os betyder inkasso at tage ansvar. Corporate Responsibility har derfor fyldt meget i lang tid, ​​og det bliver endnu vigtigere fremover. Vi vil gerne vise, at det ikke kun er ord, for vi vil gerne blive en lille smule bedre hver dag. GRI-standarderne hjælper os med at rapportere gennemsigtigt om, hvor bæredygtige vores handlinger er, og hvad vi gør inden for CR-området.

Hvilke eksempler kan du nævne fra det seneste regnskabsår?

Andreas Kropp:
At håndtere sene betalere retfærdigt spiller en stor rolle. Vi vil gerne hjælpe dem med at komme ud af gælden så hurtigt som muligt. For eksempel bruger vi et letforståeligt og direkte sprog i vores kommunikation, men vi tilbyder også tjenester, der gør, at forbrugerne kan betale anonymt og når som helst. I den tyske serviceportal kan forbrugerne også selv sætte deres betalingsrate.

Et andet af vores ansvarsområder er videreudviklingen af ​​EOS som arbejdsgiver. Med hybride arbejdsmodeller kan vores medarbejdere i Tyskland for eksempel bedre skabe balance mellem arbejde og fritid.

Andreas Witzig:
Rollen som arbejdsgiver omfatter også fastholdelse af medarbejdere. Vi sikrer, at medarbejderne kan vokse som person og som medarbejder. Der er en række tilbud og initiativer hertil, som f.eks. en læringsplatform for alle medarbejdere kaldet "Masterplan" eller NXT talent management-programmet, som sidste år tilbød 92 dygtige mennesker fra 17 lande individuelle muligheder for videreudvikling. Vores medarbejdere har også gennemført en lang række forskellige bæredygtige projekter, til gavn for virksomheden, miljøet eller samfundet - fra indendørs haver til undervisning i økonomi for børn.
Portrætfoto af Marwin Ramcke, CEO for EOS

Vores medarbejdere er vores største drivkraft for innovation og hovedårsagen til vores succes.

Marwin Ramcke
CEO i EOS-koncernen

Hvad er prognosen for det kommende regnskabsår?

Justus Hecking-Veltman:
Vores mål er at fortsætte med at købe porteføljer og returnere likviditet til økonomien. I lyset af den fortsatte politiske og makroøkonomiske usikkerhed forbliver vi tro mod den tilgang, der vist sit værd: At udvise tålmodighed og gøre forretning på en ansvarlig måde.

Carsten Tidow:
Vi har ikke tænkt os at hvile på laurbærrene efter det succesfulde år - vi vil fortsat se fremad. En væsentlig faktor er, at vi etablerer et Growth Mindset: Vi opfordrer vores medarbejdere til at være åbne over for nye ting og til at bryde ud af deres komfortzone oftere. Her er innovationskonkurrencen, som gav mange spændende ideer sidste år, et rigtig godt eksempel. Vi vil også intensivere det internationale samarbejde og Best-Practice-processen yderligere.

Marwin Ramcke:
Jeg kan kun give Carsten ret og gentager gerne mig selv: Vores medarbejdere er vores største drivkraft for innovation og hovedårsagen til vores succes. Den makroøkonomiske situation vil forblive anspændt i 2023/24 og bringe os nye udfordringer. Det er vores mål for regnskabsåret 2023/24 at fastholde eller udvide vores top 3-position på de markeder, der er relevante for os. Hvis vi fortsætter som hidtil, er jeg meget sikker på, at vi kan opnå dette.

Yderligere oplysninger? Vi hører gerne fra dig!

Lara Flemming, Senior Vice President Corporate Communications & Marketing at EOS

EOS Holding GmbH
Corporate Communications & Marketing

Lara Flemming
Senior Vice President Corporate Communications & Marketing

Steindamm 71
20099 Hamburg
Germany

l.flemming@eos-solutions.com

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefon: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Photo credits: EOS