• Kollecto+ er et centralt inddrivelsessystem, der øger EOS-koncernens effektivitet.
  • Platformens design gør det muligt for virksomhederne at bidrage med viden og erfaring.
  • Teams af eksperter sikrer hurtig implementering og løbende forbedringer.
En gang om måneden mødes medarbejdere fra forskellige EOS-firmaer i et callcenter: På nogle måder er det også et møde mellem to verdener, for i “Kollecto+ Community Call” taler IT og Operations sammen. To forskellige områder forenes af et fælles mål: Hvordan kan vi standardisere inddrivelsesprocesser, så de bliver mere effektive – og på et internationalt niveau?

Denne video er leveret af YouTube. Når du klikker på knappen Accepter, giver du dit samtykke til, at YouTube sætter cookies på den terminal, du bruger, og dermed behandler personlige data, hvis det er nødvendigt. Du kan finde yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata i YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=dk

Accepter
Cristian Musat, Managing Director EOS Technology Solutions video_zoom_boxvideo_zoom_box
Interview Cristian Musat
AfbrydeAfbryde
Interview Cristian Musat

En gældsinddrivelsesplatform for hele EOS-koncernen giver globale fordele

Inddrivelsessystemer er hjørnestenen i alle gældsinddrivelsesfirmaer. De giver medarbejderne alle de vigtige data om udestående fordringer såsom beløb til betaling, forsøg på kontakt eller beregninger af afdragsordninger. Oprindeligt havde hver enkelt EOS-virksomhed deres eget system, indtil EOS i Rumænien fik til opgave at udvikle Kollecto+, et softwareprogram, der standardiserer processerne.

De ti specialister, som deltog i starten, er i mellemtiden vokset til et team på 76 mand. Og det system, de har udviklet, udgør et perfekt eksempel på samarbejde på tværs af grænser, fordi teamet skabte Kollecto+ som en webbaseret platform, hvor alle virksomheder, der er forbundet til systemet, kan bidrage med deres erfaring. ”Dette gør det muligt for os at standardisere vores processer, udnytte synergier og gøre samarbejdsprocessen mere effektiv”, siger Cristian Musat, administrerende direktør i EOS Technology Solutions, som har været hjernen bag projektet helt fra begyndelsen.

At drage fordel af erfaringerne fra andre lande

Hvad dette helt konkret betyder, blev for eksempel demonstreret under overførslen af virksomhedens nye datahub til skyen, siger González Pedreira, Strategy Project Manager i EOS i Spanien, hvor Kollekto+ er planlagt til at være implementeret i slutningen af 2023. “EOS i Kroatien har allerede gennemført denne overførsel med succes. I EOS i Spanien nyder vi nu godt af de erfaringer, de har gjort sig – præcis ligesom alle de andre EOS-virksomheder, som bliver en del af systemet.”

“80 til 90 procent af de opgaver og udfordringer, de forskellige virksomheder står over for, er de samme,” tilføjer Mirjana Ćevriz. Mirjana er erhvervsanalytiker i EOS i Serbien og medlem af K+-eksperterne – et team af specialister med dybdegående viden om Kollekto+ samt ekspertise i forskelligartede områder af EOS, såsom erhvervsbrugere, udvikling, eller data og analyse. Disse kompetencer gør, at teamet kan støtte EOS-kolleger over hele verden i brugen og den videre udvikling af Kollecto+. Mirjanas erfaring kan opsummeres som følger: ”I stedet for at spilde tid og energi i de enkelte virksomheder, hjælper vi hinanden. Det betyder, at der ikke er behov for, at hver eneste virksomhed skal starte fra bunden med hver eneste nye proces.”
Et foto viser González Pedreira, Strategy Project Manager i EOS i Spanien.
Et foto viser Mirjana Ćevriz, erhvervsanalytiker i EOS i Serbien og medlem af K+-ekspertteamet.

I stedet for at spilde tid og energi i de enkelte virksomheder, hjælper vi hinanden. Det betyder, at der ikke er behov for, at hver eneste virksomhed skal starte fra bunden med hver eneste nye proces.

Mirjana Ćevriz
Erhvervsanalytiker i EOS i Serbien og medlem af K+-ekspertteamet

Der tages højde for individuelle forhold

På trods af alle fællestrækkene tillader systemets moduldesign, at de forskellige individuelle forskelle mellem virksomhederne kan rummes. Disse forskelle består af tydelige behov med hensyn til markeder og kunder, forskellige lovkrav og skræddersyede, landespecifikke tilgange til forbrugere med misligholdte betalinger.

Systemet giver også basis for digitalisering af processer, siger Cristian: “I Kollecto+ træffes mange beslutninger automatisk på basis af markørerne i systemet. Systemets værktøjer giver forbrugerne og kunderne mulighed for at nyde godt af en fuldt digital oplevelse, som vi hele tiden stræber efter at forbedre.”
Et foto viser en åben bærbar PC med en Kollecto+-side på skærmen. Teksten nedenunder er: ”I slutningen af 2023 vil otte ud af de 24 EOS-virksomheder anvende Kollecto+, og flere udrulninger er planlagt snart.”
Siden 2023 har Kollecto+ været fuldt implementeret i syv af de 24 EOS-lande. I Spanien vil systemet være fuldt udrullet i 2023 efterfulgt af Slovakiet, Grækenland, Polen, Belgien og Tyskland i løbet af de næste to år. Ekspertteamet forbedrer systemet løbende, og denne proces koordineres af EOS i Rumænien. ”Sideløbende med alle de konkrete resultater er jeg særligt glad for den ånd, vi har skabt i hele EOS-koncernen,” siger Cristian. ”Vi tænker ikke længere i siloer, men arbejder sammen internationalt. Kollecto+ har således bevist, at teknologi ikke bare er i stand til at fremme processer, men også formår at skabe en virksomhedskultur.”

Effektivt samarbejde verden over

Vil du gerne betro din administration af fordringer til en virksomhed, som kan garantere de samme standarder og den samme effektivitet internationalt?

Vi vil med glæde formidle kontakten.
Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefon: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Et portræt af Cristian Musat, administrerende direktør i EOS International BVG samt hjernen bag Kollecto+-projektet.

Cristian Musat
Managing Director EOS Technology Solutions

Telefon: +491628885714

c.musat@eos-group-int.com

Photo credits: EOS